EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / CHCI STUDOVAT / Bakalářský studijní program / Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu