EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / CHCI STUDOVAT / Den otevřených dveří 2024

Den otevřených dveří 2024

Na Veterinární univerzitě Brno proběhl 2. 2. 2024 Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na Fakultě veterinárního lékařství. Velmi potěšující je, že zájem o studium na Fakultě veterinárního lékařství bl už tradičně obrovský. Také letošní setkání zástupců fakulty se zájemci (nezřídka doprovázenými jejich rodiči) o studium magisterského studijního programu „Veterinární lékařství“, ale také se zájemci o bakalářský studijní program „Veterinární asistence“, se odehrávalo ve zcela zaplněné posluchárně největší univerzitní kliniky a bylo velmi příjemné.

Proděkan MVDr. Jan Chloupek Ph.D. všem přítomným zajímavě, výstižně, a mnohdy i vtipně, představil naši univerzitu a zejména pak její Fakultu veterinárního lékařství a ve své prezentaci podal výčet nejpodstatnějších informací užitečných pro uchazeče o studium veterinárního lékařství. 

Bakalářský studijní program „Veterinární asistence“ pak krátce představila MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D., která je garantkou tohoto programu na brněnské veterině. Zájmece o studium pak spolu s ní provedl Klinikou chorob psů a koček MVDr. Lukáš Novák, Ph.D., který je současně vedoicím nově vybudovaného Simulačního centra na klinice.

Zájemci o studium na brněnské veterinární univerzitě tak měli možnost prohlédnout si moderní prostory Kliniky chorob psů a koček, Kliniky chorob plazů, ptáků a drobných savců, a dále Kliniku chorob koní a Kliniku chorob přežvýkavců a prasat.

Z pozitivních ohlasů účastníků lze soudit, že se Den otevřených dveří na Fakultě veterinárního lékařství vydařil a fakulta se už nyní těší na své nové posluchače.