EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Děkanát

Děkanát

Děkan

děkan Fakulty veterinárního lékařství

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

+420 54156 2440 

dekanfvl@vfu.cz

Proděkani

proděkan pro vzdělávání

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D

+420 5 4156 2552 

chloupekj@vfu.cz

proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

+420 54156 2252  

skoricm@vfu.cz

proděkanka pro strategii a rozvoj

MVDr. Dana Lobová, Ph.D.

+420 54156 2290 

lobovad@vfu.cz

Tajemník

tajemník Fakulty veterinárního lékařství

Ing. Vladimír Kohoutek

+420 54156 2445

+420 733 119 348

kohoutekv@vfu.cz

 

Sekretariát

sekretářka děkana

Dagmar Šebestová

+420 54156 2441

sebestovad@vfu.cz