Seznam zaměstnanců

PŘEDNOSTA ÚSTAVU

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

+420541562344

necasa@vfu.cz

ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

+420541562582

crham@vfu.cz

SEKRETARIÁT

Olga Nováková

+420541562341

novakovao@vfu.cz

SEKRETARIÁT

Eva Podaná

+420541562347

podanae@vfu.cz

DISPEČINK

Bohunka Mišurcová

+420541562390

misurcovab@vfu.cz

DISPEČINK

Marie Pytelová

+420541562389

pytelovam@vfu.cz

DISPEČINK

Dita Frimlová

+420541562389

frimlovad@vfu.cz

DISPEČINK

Miroslav Okurek

+420541562392

okurekm@vfu.cz

SKLAD LÉČIV

Kateřina Roupcová

+420541562351

roupcovak@vfu.cz


Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT