Základními organizačními jednotkami Fakulty veterinárního lékařství jsou 4 sekce. Sekce se dále člení na ústavy, kliniky a klinické laboratoře.Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT