DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2019/2020

Studium v prezenční i kombinované formě doktorského studijního programu na FVL VFU Brno
pro 1. – 4. ročník v akademickém roce 2019/2020 bude zahájeno ke dni 1. října 2019.
Zápis do jednotlivých ročníků studia FVL VFU Brno se bude konat na studijní oddělení místnost č. 238, budova SIC v uvedených termínech:

1. ročník

19. 9. 2019

9.00 hod.

2. – 4. ročník                     

19. 9. 2019

10.00 – 14.00 hod.

U zápisu nově přijatí studenti předloží:

  • doklad totožnosti

Studenti vyšších ročníků dokládají:

  • výkaz o studiu (Index DSP)
  • kreditové hodnocení za uplynulé ročníky studia (kredity za ročníky kumulativně), podepsané školitelem a předsedou OR
  • doklady splněných povinností k založení

V případě zájmu o ISIC kartu a při nespárované platbě ve STAGu uhradí student 210,- Kč za prodloužení ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 41900, specifický symbol – rodné číslo), je nutné předložit doklad o úhradě této částky. Studenti 1. roč. si vyřizují ISIC nový po úhradě 260,- Kč, a to v úředních hodinách na CITu.
Všechny složené zápočty, zkoušky a praxe musí být zapsány ve výkazu o studiu a v kreditovém hodnocení s datem jejich vykonání. Upozorňujeme, že podmínkou zápisu do vyššího ročníku je splnění předepsaných kreditů k postupu do dne zápisu.
Dále upozorňujeme, že řádný zápis je součástí zahájení výuky. Student, který se nezapíše ke studiu, se posuzuje jako student, který studium ukončil ve smyslu § 56, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb.Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT