PŘEDNOSTA ÚSTAVU

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

+420541562301

doubekj@vfu.cz

ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY

prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

+420541562304

matalovae@vfu.cz

SEKRETARIÁT

Jana Dvořáková

+420541562238

dvorakovaja@vfu.cz

Akademičtí pracovníci

Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
Profesor, přednosta ústavu
Výuka: Fyziologie, Patofyziologie, Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat, Klinická patologie
Oblast výzkumu: fyziologie a patofyziologie krve, laboratorní diagnostika

Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
Profesorka, zástupkyně přednosty ústavu, t. č. RD
Výuka: Fyziologie, Laboratorní vyšetřování vzorků III – molekulární analýzy
Oblast výzkumu: buněčná a molekulární fyziologie.            

Doc. Ing. Václav Kotrbáček, CSc.
Docent
Výuka: Fyziologie
Oblast výzkumu: fyziologie výživy

MVDr. Petra Bíliková, Ph.D.
Odborná asistentka
Výuka: Patofyziologie, Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat, Klinická patologie
Oblast výzkumu: buněčná fyziologie

MVDr. Jana Doležalová, Ph.D.
Odborná asistentka
Výuka: Patofyziologie, Klinická patologie, laboratorní diagnostika u zájmových zvířat
Oblast výzkumu: fyziologie a patofyziologie endokrinního systému, laboratorní diagnostika

Mgr. Veronika Oralová, Ph.D.
Odborná asistentka,  t. č. RD
Výuka: Fyziologie, Laboratorní vyšetřování vzorků III – molekulární analýzy

Oblast výzkumu: buněčná fyziologie

MVDr. Ivana Veselá, Ph.D.
Odborná asistentka
Výuka: Fyziologie
Oblast výzkumu: buněčná fyziologie

MVDr. Šárka Stehlíková, Ph.D.
Odborná asistentka
Výuka: Fyziologie
Oblast výzkumu: fyziologie endokrinního systému

MVDr. Ivana Váňová, Ph.D.
Odborná asistentka, t. č. RD
Výuka: Patofyziologie, Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat, Klinická patologie
Oblast výzkumu: laboratorní diagnostika

MVDr. Pavla Hamouzová, Ph.D.
Odborná asistentka
Výuka: Fyziologie.
Oblast výzkumu: fyziologie imunitního systému

MVDr. Alice Ramešová
Studentka doktorského studijního programu
Výuka: Laboratorní vyšetřování vzorků II – hematologie, Laboratorní vyšetřování vzorků III – molekulární analýzy.
Oblast výzkumu: buněčná fyziologie

MVDr. Lucia Černá
Studentka doktorského studijního programu
Výuka: Patofyziologie, Klinická patologie, Laboratorní vyšetřování vzorků II – hematologie

Oblast výzkumu: laboratorní diagnostika

MVDr. Sabina Štouračová
Studentka doktorského studijního programu
Výuka: Fyziologie, Laboratorní vyšetřování vzorků II – hematologie
Oblast výzkumu: buněčná fyziologie

MVDr. Kateřina Škorová
Studentka doktorského studijního programu, t. č. RD
Výuka: Klinická patologie
Oblast výzkumu: laboratorní diagnostika

Ostatní zaměstnanci

Jana Dvořáková
sekretářka

Bc. Anna Přikrylová
laborantka fyziologie
  
Jana Behančínová
laborantka patologické fyziologie
  
Jiřina Nejedlá
uklízečkaProč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT