Vědecko-výzkumná a další tvůrčí činnost v oboru

Název grantu/projektu

Zdroj

Období

Prevalence dysplazie kyčelních kloubů a luxace patel u různých plemen koček v České republice

IGA 101/2020/FVL

2020

Stanovení aktivity proteinu C u psů s dilatací a torzí žaludku

IGA 102/2020/FVL

2020

Srovnání tracheální, jícnové a rektální teploty při spontánní a umělé ventilaci u psů

IGA 106/2020/FVL

2020

Výskyt preklinické DCM u výmarských ohařů a prognostický význam srdečních markerů

IGA 117/2020/FVL

2020

Vliv kontinuálně podávaných analgetik na nitrooční tlak u psů

IGA 101/2019/FVL

2019

Vliv podávání metamizolu na hematologické a biochemické  parametry u psů

IGA 104/2019/FVL

2019

Prevalence výskytu dilatační kardiomyopatie u výmarských ohařů a  jejich možné příčiny vzniku

IGA 126/2019/FVL

2019

Zhodnocení vybraných biochemických parametrů v peritoneální  efuzi a krvi v souvislosti s postižením gastrointestinálního traktu

IGA 128/2019/FVL

2019

Vliv použití simethiconu a hladovění na kvalitu ultrasonografického vyšetření dutiny břišní u psů

IGA 113/2018/FVL

2018

Mechanické testování sutury šlach

IGA 122/2018/FVL

2018

Vliv ventilačního režimu při laparoskopii na nitrooční tlak u psů

IGA 109/2017/FVL

2017

Mechanické testování šlach po sutuře nově vyvinutými biomateriály

IGA 124/2017/FVL

2017

Kongenitální anomálie páteře u králíků

IGA 120/2016/FVL

2016

Neinvazivní markery jaterní fibrózy v diagnostice chronických hepatopatií u psů

IGA 129/2016/FVL

2016

Využití nového biomateriálu s nanovlákny k léčbě defektů kostní tkáně

IGA 140/2016/FVL

2016

Kvantifikace humeroulnární inkongruity loketních kloubů psů pomocí počítačové tomografie

IGA 118/2015/FVL

2015

Měření úhlu tibiálního plató na rentgenových snímcích a na sagitálních reformátech počítačové tomografie kolenního kloubu u psů

IGA 120/2015/FVL

2015

Obhájené disertační práce

Jméno studenta

Název práce

Rok

Školitel

M. Vávra

Diagnostika a terapie nespecifických střevních zánětů

2019

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

M. Mrázová

Kolísání nitroočního tlaku u psů v závislosti na předanestetické medikaci

2019

MVDr. Petr Raušer, Ph.D.

V. Ceplecha

Diagnostika chronických onemocnění jater psa a kočky

2019

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

M. Paninárová

Chirurgická léčba loketních kloubů s FPCM a MCD

2018

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

R. Snášil

Zobrazovací metody v diagnostice abnormalit lumbosakrální a sakrokokcygeální páteře malých zvířat

2018

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

D. Tarkošová

Feline obesity and effect of dietary macronutrients on hormones associated with obesity and diabetes mellitus

2016

prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.

Z. Filipejová

Porovnanie použitia kontinuálneho versus bolusového podání furosemida u psov s akutným zlyhaním srdca

2016

MV. C. F. Agudelo Ramírez, Ph.D.

Z. Hošková

Změny v populacích a subpopulacích krevních buněk a v hladinách exprese mRNA pro vybrané cytokiny, chemokiny a transkripční faktory u psů s atopickou dermatitidou

2015

prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.

R. Stavinohová

Oxidativní stres a markery oxidativní a antioxidativní kapacity fen s tumorem mléčné žlázy

2014

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

P. Janalík

Iatrogenní poškození zubní skloviny při běžných stomatologických výkonech u psa

2014

MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.

I. Hájek

Elektroneurografie periferních nervů psů

2014

MVDr. Pavel Schánilec, Ph.D.

I. Fialová

Diagnostika abnormalit lumbosakrální páteře a jejich vztah k onemocnění kyčelních kloubů

2014

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.,
školitel-specialista:
MVDr. Milan Dvořák, Ph.D.

V současné době řešené disertační práce

Jméno studenta

Název práce

Školitel

A. Bložoňová

Výživa kritického pacienta - možnosti, komplikace

MVDr. Leona Raušerová, Ph.D. 

J. Burová

Korekce ortodontických vad špičáků

MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.

E. Cigánková

Využití ultrasonografického vyšetření ovárií fen ke stanovení fáze pohlavního cyklu

MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.

P. Černá

Polytraumata u koček z pohledu zobrazovací diagnostiky

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

M. Georgiou

Histologická charakteriskika resorptivních lézí zubů 1. a 2. typu u kočky a psa - srovnávací studie

MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.

B. Hřibová

Incidence uroinfekcí u kocourů po penilní uretrostomii a zhodnoceníjejich klinického významu

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. 

K. Jelínková

Faktory ovlivňující kvalitu a konzervaci ejakulátu u kocourů

MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.

D. Komenda

Zobrazovací diagnostika drobných savců

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

B. Kosková

Aspekty koincidence výskytu onemocnění štítné žlázy a dilatační kardiomyopatie u psů

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D.,
MV. Carlos F. Agudelo, Ph.D.

A. Nečasová

Diagnostika a terapie portosystémových zkratů

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
školitel specialista: MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.

L. Novák

Změny tělesné teploty při anestezii psů v závislosti na použitých látkách a anestetických technikách

MVDr. Petr Raušer, Ph.D.

I. Nývltová

Zobrazovací diagnostika onemocnění gastrointestinálního traktu

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

L. Staňková

Využití tomografických zobrazovacích metod ve vztahu k onemocnění páteře

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
školitel specialista: MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

M. Štěrbová

Významné parametry diagnostiky a terapie pacientů s tumory mléčné žlázy

MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT