Vědecko-výzkumná a další tvůrčí činnost v oboru

 

V současné době řešené disertační práce

Jméno studenta Název práce Školitel

B. S. Beale

Recent aspects of surgical treatment of CCL rupture

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

A. Bložoňová

Výživa kritického pacienta - možnosti, komplikace

MVDr. Leona Raušerová, Ph.D. 

P. Černá

Vrozená, vývojová a získaná onemocnění skeletu u koček

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

V. Fojtíková

Laboratorní a klinické prognostické faktory u chirurgických zákroků v dutině břišní

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
školitel specialista:
MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.

M. Golis

Významné parametry diagnostiky a terapie pacientů s tumory mléčné žlázy

MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.

T. Hanzálek

Význam topické léčby v dermatologii

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

K. Jelínková

Faktory ovlivňující kvalitu a konzervaci ejakulátu u kocourů

MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.

D. Kotlíková

Bakteriální a kvasinkové otitidy u psů s atopickou dermatitidou

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
školitel specialista:
MVDr. Mgr. K. Chvátalová, Ph.D.

B. Kosková

Aspekty koincidence výskytu onemocnění štítné žlázy a dilatační kardiomyopatie u psů

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D.,
MV. Carlos F. Agudelo, Ph.D.

A. Nečasová

Diagnostika a terapie portosystémových zkratů

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
školitel specialista:
MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.

V. Paluš

Cervikální spondylomyelopatie malých plemen psů

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

K. Paukner

Význam měření krevního tlaku u pacientů s nefropatií

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

A. Pompová

Lokální antimikrobiální terapie a využití nanomateriálů v terapii zánětlivých onemocnění dutiny ústní

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
školitel specialista:
MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.

M. Radó

Terapie ruptury předního zkříženého vazu

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
školitel specialista:
MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

L. Staňková

Využití tomografických zobrazovacích metod ve vztahu k onemocnění páteře

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
školitel specialista: 
MVDr. Robert Srnec, Ph.D.Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT