Zajišťujeme diagnostiku a terapii onemocnění pohlavního aparátu klisen a hřebců. Klinickou diagnostiku doplňují instrumentální a zobrazovací metody včetně ultrasonografického a endoskopického vyšetření.

  • služby v oblastech připouštění a umělé inseminace klisen
  • kontrolované porody rizikových klisen
  • odběr semene a vyšetření hřebců (spermiogram)
  • mražení semene hřebců
  • konzultace v oblastech chovu koní a odchovu hříbat


Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT