Komise pro veterinární vzdělávání FVL

(od 7. 12. 2020)

 

Předseda

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. – děkan

 

Členové interní

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost (místopředseda)

Doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA (garant SP)

Prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc. (člen RVH, zástupce EAEVE)

Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. (předseda AS FVL VFU Brno)

Zdeněk Wetter (student MSP, člen AS FVL VFU Brno)

 

 

Členové externí

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (proděkanka FVHE)

MVDr. Vítězslav Raška (člen KVL ČR)

 

MVDr. Jaroslav Salava (ředitel KVS JHM)

 Proč studovat na VETUNI

 

Více zde

Uplatnění absolventů

 

Více zde

Partnerské školy

 

Více zde

TEXT