DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE A STUDENTY FVL VFU BRNO

Vážení,

s ohledem na aktuální Opatření rektora v souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění COVID-19 s účinností ke dni 23. 9. 2020 bude počínaje dnem 23. září 2020 realizována výuka na Fakultě veterinárního lékařství pouze distančním způsobem. Prezenční formou jsou umožněny pouze individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob a individuální návštěvy knihoven a studoven.

Výuka, kterou nelze nahradit prostředky a metodami distančního vzdělávání (praktická klinická výuka, laboratorní praxe, klinické stáže, praxe apod.) bude odložena a realizována dle rozvrhu odložené výuky, o kterém budete v předstihu informováni.  

S ohledem na velmi dynamicky se vyvíjející, z nákazového hlediska bohužel nepříznivou situaci, vydám v následujících dnech upřesňující pokyn pro zajištění výuky a provozu fakultních pracovišť.

Děkuji vám všem za porozumění a spolupráci v této pro nás všechny velmi nelehké době.

S pozdravem

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

děkan FVL VFU Brno

 Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Prtnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT