Informace a kontakty potřebné pro přijímací zkoušky

 

Jak se přihlásit do doktorského studijního programu:

Témata pro akademický rok 2018/2019 na která se můžete hlásit, Vám budou k dispozici na vývěsce a webových stránkách od začátku měsíce června 2018, termín podání přihlášky je nejpozději do 30. 6. 2018.
Během tohoto měsíce si můžete podat přihlášku a to buď písemně na adresu:

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství , Studijní odd. pro DSP Palackého tř. 1946/1, 612 42 BRNO

nebo doručit osobně na studijní oddělení FVL v budově SIC.

Přihláška musí obsahovat:

  • Vyplněný formulář (k dispozici zdarma v kanceláři na studijním odd. pro DSP)
  • Životopis
  • Ověřenou kopii diplomu
  • Dvě fotografie (velikost na pas)
  • Písemná žádost o přijetí (motivační dopis)


Registrační poplatek: 0,- kč

Přijímací zkoušky: jsou stanoveny na 17. - 28. 7. 2018

Kontakt:
e-mail: sitavancovaa@vfu.cz
tel. č.: 420 - 541 562 444 (Andrea Šitavancová, Dis.) fax č.: 420 - 549 248 841