Zahájení akademického roku 2020/2021

 

Řádná výuka 1. – 5. ročníku v akademickém roce 2020/2021 na FVL VFU Brno bude zahájena dle platných rozvrhů v pondělí dne 21. září 2020.

 

Řádná výuka 6. ročníku v akad. roce 2020/2021 bude zahájena dne 31. srpna 2020.

Zápis do jednotlivých ročníků studia FVL VFU Brno se bude konat v posluchárně Pavilonu klinik malých zvířat v uvedených termínech:

 

1. ročník

1. 9. 2020

9.00 hod.

2. ročník                              

7. 9. 2020

9.00 hod.

3. ročník

8. 9. 2020

9.00 hod.

4. ročník

9. 9. 2020

9.00 hod.

5. ročník

10. 9. 2020

              9.00 hod.

6. ročník      

31. 8. 2020

9.00 hod.

 

U zápisu studenti předloží:

  • výkaz o studiu
  • v případě nespárování platby 210,- Kč ve STAGu za prodloužení ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 41900, specifický symbol – rodné číslo), je nutné předložit doklad o úhradě této částky.

           

Všechny složené zápočty, zkoušky a praxe musí být zapsány ve výkazu o studiu s datem vykonání (proveďte si také kontrolu ve STAGu). Upozorňujeme, že podmínkou zápisu do vyššího ročníku je splnění předepsaných kreditů k postupu do dne zápisu.

 

Dále upozorňujeme, že řádný zápis je součástí zahájení výuky. Student, který se nezapíše ke studiu, se posuzuje jako student, který studium ukončil ve smyslu § 56, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb.