Zahájení akademického roku 2018/2019

Řádná výuka 1. – 5. ročníku v akademickém roce 2018/2019 na FVL VFU Brno bude zahájena dle platných rozvrhů v pondělí dne 17. září 2018.

 

Řádná výuka 6. ročníku v akad. roce 2018/2019 bude zahájena dne 27. srpna 2018.

Zápis do jednotlivých ročníků studia FVL VFU Brno se bude konat v posluchárně Pavilonu klinik malých zvířat v uvedených termínech:

 

1. ročník

 31. 8. 2018

9.00 hod.

2. ročník                             

10. 9. 2018

9.00 hod.

3. ročník

11. 9. 2018

9.00 hod.

4. ročník

12. 9. 2018

9.00 hod.

5. ročník

13. 9. 2018

                  9.00 hod.

6. ročník      

 27. 8. 2018

9.00 hod.

 

U zápisu studenti předloží:

  • výkaz o studiu
  • v případě nespárování platby 210,- Kč ve STAGu za prodloužení ISIC karty (číslo účtu 154568547/0300, variabilní symbol 41900, specifický symbol – rodné číslo), je nutné předložit doklad o úhradě této částky.

           

Všechny složené zápočty, zkoušky a praxe musí být zapsány ve výkazu o studiu s datem vykonání (proveďte si také kontrolu ve STAGu). Upozorňujeme, že podmínkou zápisu do vyššího ročníku je splnění předepsaných kreditů k postupu do dne zápisu.

 

Dále upozorňujeme, že řádný zápis je součástí zahájení výuky. Student, který se nezapíše ke studiu, se posuzuje jako student, který studium ukončil ve smyslu § 56, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb.