Podzimní konference Fakulty veterinárního lékařství

Pod záštitou děkana FVL
18. 10. 2011 – Posluchárna „Patologické anatomie"

 

Program

8:50 zahájení
9:00-9:45 Zdeněk Hubálek - Virus západonilské horečky a jeho šíření po Evropě (West Nile virus and its spread in Europe)
10:00-10:45 Shimon Harrus - Monocytární ehrlichióza psů – nové možnosti terapie a diagnostiky (Canine monocytic ehrlichiosis – update on the treatment and diagnosis)
11:00-11:30 Michalea Kubelová – Pravda o šíření psí babesiózy ze Slovenska do České republiky (The truth about spreading of canine babesiosis from Slovakia to the Czech Republic)
11:30-12:00 David Modrý - Krevní paraziti v populaci keňských domácích psů (Blood parasites in population of dogs in Kenya)
   
12:00-13:30 přestávka – oběd
   
13:30-14:00 Vladimír Celer - Nestrukturální proteiny v diagnostice viru PRRS (Non-structural proteins in PRRS diagnostics)
14:10-14:40 Jiří Smola – Infekční artritis u prasat (Infectious arthritis in pigs)
14:50-15:20 Daniel Šperling - Spirochetová kolitis (Spirochaetal colitis)
15:30-16:00 Martin Faldyna - Imunitní systém prasete se zaměřením na protivirovou imunitu (Immune system of pig with regard to antivirus immunity)
16:10-16:40 Josef Krejčí - Imunologické aspekty vakcinačních programů (Immunologic aspects of vaccination programmes)