Department of Pathological Morphology and Parasitology

Chairman: doc. MVDr. David Modrý, Ph.D.
Chairman Deputy: doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
webmaster:
Secretary: Mgr. Lucie Hanáková


obr zamestnanci Staff klinik 
Clinical activity
pedagog Pedagogical activity veda_a_vyzkum Science and Research