Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

 • kontaktní telefon: 54156 2270

 • kontaktní email: modryd(at)vfu.cz

 • budova č.: 33

 

Studium, zaměstnání:

*1969

 • 1987–1993 Fakulta veterinární medicíny FVL VFU Brno MVDr

 • 1993–1999 DSP, Ústavu parazitologie FVL VFU Brno; PhD thesis - Biology and pathogenicity of caryosporan coccidia.

 • 1995–2005 – asistent/odborný asistent na Ústavu parazitologie FVL VFU Brno

 • 2005-2011 docent, Ústav parazitologie FVL VFU Brno

 • 2011- habilitace: Profesor

 • 2012-doposud přednosta, Ústav patologické morfologie a parazitologie FVL VFU Brno

 • 2012–2015 vedoucí Laboratory for infectious diseases common to humans and primates (HPI-lab)

 • 1997– dosud vědecký pracovník Parazitologický ústav, Biologické centrum AVČR, Č. Budějovicec

 • 2010–dosud ředitel Vétérinaires sans Frontiéres Czech Republic (www.vsf-cz.eu)

 

Odborná specializace

 • Parazitologie

 • Emerging Infectious Diseases

 • One Health

 • Infekční nemoci lidi a zvířat v kontextu rozvojové pomoci

 Členství v odborných a vědeckých organizacích

 • Česká parazitologická společnost

 • American Society of  Parasitologists

 Pedagogická činnost

 • vyučující „Parazitózy volně žijících a exotických zvířat“

 • garant disciplíny „Parazitózy domácích zvířat v tropech a subtropech“

 • garant disciplíny“ Terénní diagnostika parazitárních infekcí“

 • přednášky v rámci Veterinární parazitologie

Školitel studentů DSP na VFU Brno

školitel 9 obhájených dizertačních prací (Lada Hůrková, 2006, FVL VFU; Miloslav Jirků, 2008 FVL VFU; Michal Sloboda, 2008, FVL VFU; Moneeb Qablan, 2011, FVL VFU; Jana Petrášová, 2012, FVL VFU, Ilona Profousová, 2013, FVL VFU); Kateřina Pomajbíková, 2013, FVL VFU); Martina Gallusová, 2015, FVL; Ján Jamriška, 2013, UK Bratislava

Školitel diplomantů na FVL VFU Brno

školitel nebo školitel specialista 29 obhájených prací studentů bakalářského nebo magisterského studia na VFU Brno (FVL), MU Brno (přírodovědecká fakulta), JčU (biologická fakulta), ČZU v Praze (fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) a UP Olomouc (přírodovědecká fakulta)

Vědecká a výzkumná činnost

hlavní řešená témata:

Infekční onemocnění lidoopů a jejich přenos z/na člověka

podpora: 3 granty GAČR, OPVK 2.3

zahr. spolupráce:

 • Ghent University, Belg, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology, Bacteriology and Avian Diseases a Laboratory for Parasitology

 • IRD Montpellier, Fr, Laboratory Genetics and Evolution of Infectious Diseases,

 • Indiana University, Department of Anthropology Evolutionary Physiology and Ecology Laboratory

 • Kyoto University, Jap,  Primate Research Institute

 • Oita University, Jap, Faculty of Medicine

 

Infekční onemocnění zvířat v pasteveckých komunitách východní Afriky

zahr. spolupráce:

 • Manchester University, UK, Centre for Integrated Genomic Medical Research

 • Universita Degli Studi Di Teramo, It

 • University of Agricultural Sciences and Veteriry medicine, Cluj-Napoca, Rom

 • University of Nairobi, Kenya

 

Vektory přenášené patogeny domácích a volně žijících zvířat

zahr. spolupráce:

 • Universita Degli Studi Di Teramo, It

 • University of Agricultural Sciences and Veteriry medicine, Cluj-Napoca, Rom

 • University of Nairobi, Kenya

 • University of Bari, Vet. Fakulta, It

 • Veterinární univerzita ve Vídni, Rakousko

 • University of Sydney a další

 

Spolupráce s praxí

 • diagnostika parazitárních infekcí exotických a volně žijících zvířat

 • parazitózy v pastevních podmínkách

 • zoonotické vektory přenášené infekce a jejich diagnostika

 

Vědecké publikace

 • autor nebo spoluautor více než 200 původních vědeckých prací in extenso v zahraničních časopisech s IF

 • autor/spoluautor několika desítek publikací v odborných časopisech

 • autor/spoluautor 5 zahraničních odborných knih

 • H-index: 22

Vybrané publikace z posledních 5 let a rok 2016:

 1. Jirků M, Pomajbíková K, Petrželková KJ, Hůzová Z, Modrý D, Lukeš J. 2012: Detection of Plasmodium spp. in human feces. Emerging Infectious Diseases 18: 634-636.

 2. Brant SV, Pomajbíková K, Modrý D, Petrželková KJ, Todd A, Loker ES 2012: Molecular phylogenetics of the elephant schistosome Bivitellobilharzia loxodontae (Trematoda: Schistosomatidae) from the Central African Republic. Journal of Helminthology, doi:10.1017/S0022149X1200003X

 3. Oborník M, Modrý D, Lukeš M, Černotiková-Stříbrná E, Cihlář J, Tesařová M, Kotabová E, Vancová M, Prášil O, Lukeš J. 2012: Morphology, Ultrastructure and Life Cycle of Vitrella brassicaformis n. sp., n. gen., a Novel Chromerid from the Great Barrier Reef. Protist, 163: 306–323

 4. Pomajbíková K, Oborník M, Horák A, Petrželková KJ, Grim JN, Levecke B, Todd A, Mulama M, Kiyang J, Modrý D 2013: Novel insights into the genetic diversity of Balantidium and Balantidium-like cyst-forming ciliates. Plos Neglected Tropical diseases, 7: e2140.

 5. Hasegawa, H., Modry, D., Kitawa, M., Shutt, K. A., Todd, A., Kalousova, B., Proufousova, I., Petrzelkova, K. J. 2014. Humans and great apes cohabiting the forest ecosystem in Central African Republic harbour the same hookworms. PLoS Neglected Tropical Diseases 8: e2715.

 6. Dolezalova, Jana; Vallo, Peter; Petrzelkova, Klara J.; et al. 2015.Molecular phylogeny of anoplocephalid tapeworms (Cestoda: Anoplocephalidae) infecting humans and non-human primates. PARASITOLOGY  Volume: 142   Issue: 10   Pages: 1278-1289  

 7. Kalmar, Zsuzsa; Cozma, Vasile; Sprong, Hein; et al. 2015.Transstadial Transmission of Borrelia turcica in Hyalomma aegyptium Ticks. PLOS ONE  Volume: 10   Issue: 2, doi: e0115520  

 8. Mapua, Mwanahamisi I.; Qablan, Moneeb A.; Pomajbikova, Katerina; Petrzelkova, Klara J.; Huzova, Zuzana; Radrova, Jana; Votypka, Jan; Todd, Angelique; Jirku, Milan; Leendertz, Fabian H; Lukes, Julius; Neel, Cecile; Modry, David. 2015. Ecology of malaria infections in western lowland gorillas inhabiting Dzanga Sangha Protected Areas, Central African Republic. PARASITOLOGY, 142: 890-900   

 9. Votypka, Jan ; Radrova, Jana ; Skalicky, Tomas J; Jirku, Milan ; Jirsova, Dagmar; Mihalca, Andrei D.; D'Amico; Petrzelkova, Klara J.; Modry, David; Lukes, Julius 2015. A tsetse and tabanid fly survey of African great apes habitats reveals the presence of a novel trypanosome lineage but the absence of Trypanosoma brucei. International Journal for Parasitology, 45: 741-748

 10. Gomez, A., Petrzelkova, K.J., Yeoman, C.J., Vlckova, K., Mrazek, J., Koppova, I., Carbonero, F., Ulanov, A., Modry, D., Todd, A., Torralba, M., Nelson, K.E., Gaskins, H.R., Wilson, B., Stumpf, R.M., White, B.A., Leigh, S.R. 2016: Gut microbiome composition and metabolomic profiles of wild western lowland gorillas (Gorilla gorilla gorilla) reflect host ekology. Molecular Ecology,24:2551-2565.

 11. D'amico, G., Dumitrache, M.O., Siroky, P., Albrechtova, K., Sloboda, M., Domsa, C., Sandor, A.D., Balazsi, R., Kanyari, P.W.N., Modry, D., Mihalca, A.D.  2015: Altitudinal and seasonal differences of tick communities in dogs from pastoralist tribes of Northern Kenya. Veterinary Parasitology, 212:318-323.

 12. Gomez, A., Rothman, J.M., Petrzelkova, K.J., Yeoman, C.J., Vlckova, K., Umaña, J.D., Carr, M., Modry, D., et al. 2015: Temporal variation selects for diet–microbe co-metabolic traits in the gut of Gorilla spp. The ISME Journal, 2:1-13.

 13. Gomez, A., Rothman, J.M., Petrzelkova, K.J., Yeoman, C.J., Vlckova, K., Umaña, J.D., Carr, M., Modry, D., Todd, A., Torralba, M., Nelson, K.E., Stumpf, R.M., Wilson, B.A., Blekhman, R., White, B.A., Leigh, S.R.  Temporal variation selects for diet–microbe co-metabolic traits in the gut of Gorilla spp. The ISME Journal, 2016, vol.10, no.2, p.541-526.

 14. GOMEZ, A., PETRŽELKOVÁ, K.J., BURNS, M.B., YEOMAN, C.J., AMATO, K.R., VLČKOVÁ, K., MODRÝ, D., TODD, A., ROBINSON, C.A.J., REMIS, M.J., TORRALBA, M.G., MORTON, E., UMANA, J.D., CARBONERO, F., GASKINS, H.R., NELSON, K.E., WILSON, B.A., STUMPF, R.M., WHITE, B.A., LEIGH, S.R., BLEKHMAN, R. Gut microbiome of coexisting BaAka Pygmies and Bantu reflectsgradients of traditional subsistence patterns. Cell Reports, 2016, vol.14, no.9, p.2142-2153.

 15. Kalousova, B., Hasegawa, H., Petrzelkova, K.J., Sakamaki, T., Kooriyma, T., Modry, D. Adult hookworms (Necator spp.) collected from researchers working with wild western lowland gorillas. PARASITES & VECTORS, 2016, vol.9, no.FEB., article number 75.

 16. Matei, I.A., D'Amico, G., Yao, P.K., Ionica, A.M., Kanyari, P.W.N., Daskalaki, A.A., Dumitrache, M.O., Sandor, A.D., Gherman, C.M., Qablan, M., Modry, D., Mihalca, A.D. Molecular detection of Anaplasma platys infection in free-roaming dogs and ticks from Kenya and Ivory Coast. PARASITES & VECTORS, 2016, vol.9, no.MAR., article number 157.

 17. Ionica, A.M., Matei, I.A., D'Amico, G., Daskalaki, A.A., Jurankova, J., Ionescu, D.T., Mihalca, A.D., Modry, D., Gherman, C.M. Role of golden jackals (Canis aureus) as natural reservoirs of Dirofilaria spp. in Romania. PARASITES & VECTORS, 2016, vol.9, no.APR., article number 240. 

 18. Mihalca, A.D., Ionica, A.M., D'Amico, G., Daskalaki, A.A., Deak, G., Matei, I.A., Simonca, V., Iordache, D., Modry, D., Gherman, C.M. Thelazia callipaeda in wild carnivores from Romania: new host and geographical records. PARASITES & VECTORS, 2016, vol.9, no.JUN, article number 350.

 19. Vlckova, K., Gomez, A., Petrzelkova, K.J., Whittier, C.A., Todd, A.F., Yeoman, C.J., Nelson, K.E., Wilson, B.A., Stumpf, R.M., Modry, D., White, B.A., Leigh, S.R.  Effect of Antibiotic Treatment on the Gastrointestinal Microbiome of Free-Ranging Western Lowland Gorillas (Gorilla g. gorilla). Microbial Ecology, 2016, vol.72, no.4 SI, p.943-954.

 20. Hrazdilova, K., Slaninkova, E., Brozova, K., Modry, D., Vodicka, R., Celer, V. New species of Torque Teno miniviruses infecting gorillas and chimpanzees. Virology, 2016, vol.487, no.JAN, p.207-214.

 21. Mapua, M.I., Petrzelkova, K.J., Burgunder, J., Dadakova, E., Brozova, K., Hrazdilova, K., Stewart, F.A., Piel, A.K., Vallo, P., Fuehrer, H.P., Hashimoto, C., Modry, D., Qablan, M.A.  A comparative molecular survey of malaria prevalence among Eastern chimpanzee populations in Issa Valley (Tanzania) and Kalinzu (Uganda). Malaria Journal, 2016, vol.15, 423.

 22. Kvac, M., Havrdova, N., Hlaskova, L., Dankova, T., Kandera, J., Jezkova, J., Vitovec, J., Sak, B., Ortega, Y., Xiao, L.H., Modry, D., Chelladurai, J.R.J.J., Prantlova, V., McEvoy, J. Cryptosporidium proliferans n. sp (Apicomplexa: Cryptosporidiidae): Molecular and Biological Evidence of Cryptic Species within Gastric Cryptosporidium of Mammals. Plos One, 2016, vol.11, no.1, e0147090.

 23. Jirku-Pomajbikova, K., Cepicka, I., Kalousova, B., Jirku, M., Stewart, F., Levecke, B., Modry, D., Piel, A.K., Petrzelkova, K.J. Molecular identification of Entamoeba species in savanna woodland chimpanzees (Pan troglodytes schweinfurthii). Parasitology, 2016, vol.143, no.6, p.741-748.

 24. Mateju, J., Chanova, M., Modry, D., Mitkova, B., Hrazdilova, K., Zampachova, V., Kolarova, L. Dirofilaria repens: emergence of autochthonous human infections in the Czech Republic (case reports). BMC Infectious Diseases, 2016, vol.16, no.APR, article number 171.

 25. Brozova, K., Hrazdilova, K., Slaninkova, E., Modry, D., Cerny, J., Celer, V.  Genetic and phylogenetic characterization of novel bocaparvovirus infecting chimpanzee. Infection Genetics and Evolution, 2016, vol.37, no.JAN, p.231-236.

 26. Hofmannová, L., Romeo, C., Štohanzlová, L., Jirsová, D., Mazzamuto, V.M., Wauters, L.A., Ferrari, N., Modrý, D.  Diversity and host specifity of coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae) in native and introduced squirrel species. European Journal of Protistology, 2016, vol. 56, no. MAY, p. 1-14.

 27. Gallusova, M., Jirsova, D., Mihalca, A.D., Gherman, C.M., D'Amico, G., Qablan, M.A., Modry, D. Cytauxzoon Infections in Wild Felids from Carpathian-Danubian-Pontic Space: Further Evidence for a Different Cytauxzoon Species in European Felids. Journal of Parasitology, 2016, vol.102, no.3, p.377-380.

 28. Mapua, M.I., Petrzelkova, K.J., Burgunder, J., Dadakova, E., Brozova, K., Hrazdilova, K., Stewart, F.A., Piel, A.K., Vallo, P., Fuehrer, H.P., Hashimoto, C., Modry, D., Qablan, M.A.  A comparative molecular survey of malaria prevalence among Eastern chimpanzee populations in Issa Valley (Tanzania) and Kalinzu (Uganda). Malaria Journal, 2016, vol.15, no.AUG, article number 423.

 29. Gallusova, M., Jirsova, D., Mihalca, A.D., Gherman, C.M., D'Amico, G., Qablan, M.A., Modry, D. Cytauxzoon Infections in Wild Felids from Carpathian-Danubian-Pontic Space: Further Evidence for a Different Cytauxzoon Species in European Felids. Journal of Parasitology, 2016, vol.102, no.3, p.377-380.