MVDr. Lada Hofmannová, Ph.D.

 

 

Odborná specializace

Veterinární parazitologie

 

Členství v odborných a vědeckých organizacích

člen Odborné komise na ochranu zvířat VFU Brno

člen České parazitologické společnosti

člen Komory veterinárních lékařů ČR

 

Pedagogická činnost

odborný asistent předmětu Veterinární parazitologie

garant předmětu Parazitózy volně žijicích a exotických zvířat

 

Vědecká a výzkumná činnost

Práce v laboratoři - diagnostika parazitů pomocí světelné mikroskopie (koprol. metody, vyš. tkání a nátěrů, vyš. histolotogických preparátů.), metody ELISA, IFAT, PCR, kultivace parazitů (především tkáňové kultury).

Práce s laboratorními zvířaty (především hlodavci) - péče, chov, vedení experimentů

Zaměření – parazitologie u volně žijících i domácích zvířat zej. Drobných savců a plazů; kokcidie, kryptosporidie, zoonózy.

 

Klinická činnost, diagnostický servis

Parazitologická laboratorní diagnostika, konzultace pozitivních nálezů a jejich řešení

 

Aktuálně řešené grantové projekty

GAČR 2017-2019 Role volně žijících zvířat ve městech v koloběhu vektory přenášených zoonotických patogenů s důrazem na Anaplasma phagocytophilum

IGA 2017 Objasnění vývojového cyklu a identifikace původce intranukleární kokcidiózy želv

 

Publikace

 

 1. Hůrková L., Modrý D., Koudela B., Šlapeta J. 2000. Description of Eimeria motelo sp. n. (Apicomplexa: Eimeriidae) from the Yellow Footed Tortoise, Geochelone denticulata (Chelonia: Testudinidae), and replacement of Eimeria carinii Lainson, Costa and Shaw, 1990 by Eimeria lanisoni nom. nov. Memorial Institute Oswaldo Santa Cruz 95: 829 – 832.

 

 1. Hůrková L., Hajdušek O., Modrý D. 2003. Natural infection of Cryptosporidium muris in Siberian chipmunks. Journal of Wildlife Diseases 39: 441 – 444.

 

 1. Hůrková L., Modrý D. 2003. Cryptosporidium muris – původce žaludeční kryptosporidiózy hlodavců. Veterinářství 53: 230 – 232. In Czech

 

 1. HůrkováL., Modrý D. 2004. Diferenciální diagnostika oocyst kokcidií rodu Neospora a Hammondia v trusu psů. Veterinářství 54: 549 – 552. In Czech

 

 1. Modrý D., Jirků M., Hůrková L. 2005. A new coccidian parasite (Apicomplexa: Eimeriidae) from the rufous elephant shrew, Elephantulus rufescens, from northern Kenya. African Zoology 40: 327 – 329.

 

 1. Hůrková L., Baker M. A., Jirků M., Modrý D. 2005. Two new species of Eimeria Schneider 1875 (Apicomplexa: Eimeriidae) from the broad-toothed field mouse, Apodemus mystacinus Danford and Alston 1877 (Rodentia: Muridae) from Jordan. Parasitology Research 97: 33 – 40.

 

 1. Hůrková L., Halová D.,  Modrý D. 2005. The prevalence of Neospora caninum antibodies in bulk milk of dairy herds in the Czech Republic: a case report. Veterinary Medicine–Czech 50: 549 – 552.

 

 1. Hůrková L., Modrý D. 2006. PCR detection of Neospora caninum, Toxoplasma gondii and Encephalitozoon cuniculi in brains of wild carnivores. Veterinary Parasitology 137: 150 – 154.

 

 1. Václavek P., Sedlák K., Hůrková L., Vodrážka P., Šebesta R., Koudela B. 2007. Serological survey of Neospora caninum in dogs in the Czech Republic and a long-term study of dynamics of antibodies. Veterinary Parasitology 143: 35 – 41.

 

 1. Hůrková-Hofmannová L., Václavek P., Škorič M., Fictum P., Modrý D. 2007. Multimammate rat (Mastomys natalensis), Tristram’s jird (Meriones tristrami) and Wagner’s gerbil (Gerbillus dasyurus) as laboratory models of acute neosporosis. Research in Veterinary Science 82: 377 – 381.

 

 1. Valigurová A., Hofmannová L., Koudela B., Vávra J. 2007. An ultrastructural comparison of the attachment sites between Gregarina steini and Cryptosporidium muris. Journal of Eukaryotic Microbiology 54: 495 – 510.

 

 1. Kváč M., Sak B., Květoňová D., Ditrich O., Hofmannová L., Modrý D., Vítovec J., Xiao L. 2008. Infectivity, pathogenicity, and genetic characteristics of mammalian gastric Cryptosporidium spp. in domestic ruminants. Veterinary Parasitology 153: 363 – 367.

 

 1. Kváč M., Hofmannová L., Bertolino S., Wauters L., Tosi G., Modrý D. 2008. Natural infection of two genotypes of Cryptosporidium in red squirrels (Sciurus vulgaris) in Italy. Folia Parasitologica 55: 95 – 99.

 

 1. Bertolino S., Hofmannová L., Girardello M., Modrý D. 2010. Richness, origin and structure of an Eimeria community in a population of Eastern cottontail (Sylvilagus floridanus) introduced into Italy. Parasitology 137: 1179 – 1186.

 

 1. HofmannováL., Pomajbíková K. 2011. Střevní parazité morčat. Veterinářství 61: 336 – 340. In Czech

 

 1. King J. S., McAllan B., Spielman D. S., Lindsay S. A., Hůrková-Hofmannová L., Hartigan A., Al-Qassab S. E., Ellis J. T., Šlapeta J. 2011. Extensive production of Neospora caninum tissue cysts in a carnivorous marsupial succumbing to experimental neosporosis. Veterinary Research 42:75.

 

 1. Modrý D., Hofmannová L., Antalová Z., Sak B., Kváč M. 2012. Variability in susceptibility of voles (Arvicolinae) to experimental infection with Cryptosporidium muris and Cryptosporidium andersoni. Parasitology Research 111:471–473.

 

 1. Hofmannová L., Vršková D. 2012. Ektoparazité morčat. Veterinařstvi 62: 335–340.

 

 1. Hůrková-Hofmannová L., Qablan M. A., Juránková J., Modrý D., Piálek J. 2014. A Survey of Toxoplasma gondii and Neospora caninum Infecting House Mice from a Hybrid Zone. Journal of Parasitology 100: 139–141. 1. Juránková J., Hůrková-Hofmannová L., Volf J., Baláž V., Piálek J. 2014. Efficacy of magnetic capture in comparison with conventional DNA isolation in a survey of Toxoplasma gondii in wild house mice. European Journal of Protistology 50: 11–15.

 

 1. Kváč M., Hofmannová L., Hlásková L., Květoňová D., Vítovec J., McEvoy J., Sak B. 2014. Cryptosporidium erinacei n. sp. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in hedgehogs. Veterinary Parasitology 201: 9–17. 1. Hofmannová L., Sak B., Jekl V.,Mináriková A., Škorič M., Kváč M. 2014. Lethal Encephalitozoon cuniculi genotype III infection in Steppe lemmings (Lagurus lagurus).  Veterinary Parasitology 205: 357–360.

 

 1. Hofmannová L., Hauptman K., Huclová K., Květoňová D., Sak B., Kváč M. 2016. Cryptosporidium erinacei and C. parvum in a group of overwintering hedgehogs. European Journal of Protistology 56: 15–20. 1. Hofmannová L., Romeo C.,  Štohanzlová L., Jirsová D., Mazzamuto M. V., Wauters L. A., Ferrari N., Modrý D. 2016. Diversity and host specificity of coccidia (Apicomplexa: Eimeriidae) in native and introduced squirrel species. European Journal of Protistology 56: 1–14.

 

 1. Ježková J., Horčičková M., Hlásková L., Sak B., Květoňová D., Novák J., Hofmannová L., McEvoy J., Kváč M. 2016. Cryptosporidium testudinis sp. n., Cryptosporidium ducismarci Traversa, 2010 and Cryptosporidium tortoise genotype III (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in tortoises. Folia Parasitologica 63: 035. 1. Zemanová A., Chrastinová L., Frgelecová L., Hofmannová L. Fatal Echinococcosis in Black Lemur (Eulemur macaco macaco). Veterinární lékař 3: 120 – 126. In Czech

 

 1. Mitková B., Hrazdilová K., Novotná M., Juranková J., Hofmannová L., Forejtek P., Modrý D. 2017. Autochthonous Babesia canis, Hepatozoon canis and imported Babesia gibsoni infection in dogs in the Czech Republic Veterinarni Medicina 03: 138–146.