Zajímavé odkazy

Obrázky patologických změn
http://w3.vet.cornell.edu/nst/


Systémová patologie + testování "What's your diagnosis?"
http://cal.vet.upenn.edu/syspath/
 

Systémová patologie - texty
http://compepid.tuskegee.edu/syllabi/pathobiology/pathology/specpath/index.htm


Praktická patologie - pitevní nálezy
http://www.cvm.okstate.edu/instruction/mm_curr/AnatomicPathology/Default.htm


Neuropatologie - atlas (velice kvalitní)
http://web.vet.cornell.edu/public/oed/neuropathology/index.asp

Atlas mozku psa
http://vanat.cvm.umn.edu/brainsect/

Patologie samčího pohlavního systému
http://www.afip.org/CLDavis/GrossCourse01/male.htm

Patologie samičího pohlavního systému
http://www.afip.org/CLDavis/GrossCourse01/female.htm

Anatomie a technika pitvy mozku
http://academic.uofs.edu/department/psych/sheep/

Anatomie hlavy a krku
http://137.222.110.150/calnet/H+N/H+N.htm

Histologický atlas
http://cal.vet.upenn.edu/histo/

Kulatobuněčné kožní nádory u psů a koček - makroskopicky + cytologie
http://www.vetmed.auburn.edu/distance/clinpath/round/slide_2.html

Choroby přežvýkavců v heslech
http://www.afip.org/CLDavis/GrossCourse01/ruminants.htm

Dermatoonkologie
http://www.vetmed.lsu.edu/oncology/malignant%20skin%20tumors_files/frame.htm

Oftalmopatologie
http://www.vetmed.ucdavis.edu/courses/vet_eyes/eye_pathology_text.html

Choroby fretek
http://www.afip.org/ferrets/

Choroby morčat
http://www.afip.org/vetpath/POLA/99/1999-POLA-Cavia.htm

Choroby křečků
http://www.afip.org/vetpath/POLA/99/1999-POLA-Mesocrictetus.htm

Odkazy na www nemocí zvířat
http://www.mic.ki.se/Diseases/C22.html#U1208

Parazité domácích zvířat
http://cal.vet.upenn.edu/merial/

Parazité koček
http://cal.vet.upenn.edu/dxendopar/parasitelists/pclist.html

Parazité psů
http://cal.vet.upenn.edu/dxendopar/parasitelists/pdlist.html

Parazitologický atlas
http://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/index.html

Zoonózy
http://www.vetmed.wisc.edu/pbs/zoonoses/

Patologicko - anatomické vyšetření prasat
http://www.vetmed.iastate.edu/departments/vdpam/swine/diseases/clinical/clinicalexam/postmortem/overview.asp