Ústav patologické morfologie a parazitologie

přednosta: prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.
zástupce přednosty: doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
webmaster:
sekretářka: Mgr. Lucie Hanákováobr zamestnanci Zaměstnanci obr klinicka cinnost Nabízené služby
obr pedagog Pedagogická činnost veda_a_vyzkum Věda a výzkum