MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

V roce 2002 absolvoval fakultu veterinárního lékařství VFU Brno, byl promován v oboru všeobecné veterinární lékařství s titulem doktor veterinární medicíny - MVDr.

Osm měsíců pracoval v soukromé veterinární praxi. V roce 2002 nastoupil na Veterinární a farmaceutickou univerzitu v Brně, kde pracoval jako asistent a nyní jako odborný asistent.
 

Akademicko-vědecké tituly:

2010- Ph.D. ukončení doktorandského studia z oboru chirurgie a ortopedie a zobrazovací diagnostika na FVL VFU v Brně
 

Jiná odborná kvalifikace

2003- Kvalifikační kurz k získání způsobilosti podle § 17 zákona ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání
2003 - oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba na pracovištích s rentgenovými zařízeními veterinárními
2007 - specialista v oboru posuzovatel DKK a DLK,
2007- specialista v oboru posuzovatel luxace pately
2008 - oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako dohlížející osoba na pracovištích s rentgenovými zařízeními diagnostickými, II kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči
 

Zahraniční pobyty   

Texas A&M University, College of Veterinary Medicine (USA)
Animal Hospital Postojna (Slovinsko)      
The University of Edinburg, The Royal (Dick) School of Veterinary Studies (Skotsko)
The Royal Veterinary College, University of London, Vet School (Velká Británie)
 

Zahraniční kurzy (workshop)

International course, Advanced Veterinary Diagnostic Imaging, Practical and Interactive MRI Workshop, Cremona, Itálie, (2011)
Veterinary Interventional Radiology Summit, Utrecht, Nizozemí, (2012)
Advanced Abdominal Ultrasonography, Cascais, Portugalsko, (2013)
 

Specializace

Zobrazovací diagnostika malých zvířat (rtg, usg, CT)
 
Školitel studentů DSP
- MVDr. Iva Fialová
- MVDr. Michaela Paninárová
         
Školitel diplomantů na FVL VFU Brno
- Lucia Radošovská (obhájeno 2011)
- Robert Snášil
- Sherryl Spencer
 

Členství v odborných a vědeckých organizacích

- člen Oborové rady pro Choroby malých zvířat
- člen evropské asociace veterinární zobrazovací diagnostiky EAVDI (European Association of Veterinary Diagnostic Imaging)
 

Vedoucí funkce

Od r. 2010 vedoucí Oddělení zobrazovacích metod KCHPK
 

Publikace

Monografie
 1. Pottet B. A., Proks P., Nečas A., Krupa P. T I. Mezinárodní kongres zobrazovacích metod. Brno: M+H Vet, 2006, s. 11-12
 2. Nečas A., Griffon, D. J., Proks, P.Nové poznatky v diagnostice a léčbě nemocí kloubů. (New trends in diagnosis and treatment of join diseases). 1. vyd. Brno VFU Brno, 2008, 84 s
 3. Nečas A., Beal S. B., Piras A., Proks P. Zobrazovací metody v diagnostice ruptury předního zkříženého vazu, 1. vyd. Brno VFU Brno, 2011, 80 s
Původní vědecké práce publikované in extenso ve vědeckých časopisech
 1. Soontornvipart K., Kohout P., Proks P. Septic arthritis in dogs: A retrospective study of 20 cases (2000-2002). Acta Veterinaria, 2003, 72: 405-413
 2. Krupa, P., Kršek P., Javorník M., Dostál O., Srnec R., Usvald D., Proks P., Kecová H., Amler E., Jančář J., Gál P., Plánka L., Nečas A. Use of 3D geometry modeling of osteochondrosis-like iatrogenic lesions as a template for press-and-fit scaffold seeded with mesenchymal stem cells. Physiological Research, 2007, 56: suppl.1. 104-114
 3. Proks P., Stehlík L., Irová K., Dvořák M., Srnec R., Nečas A. Relationship between radioulnar incongruity of elbow joints and the type of fragmented processus coronoideus medialis. Acta Vet Brno, 79: 307-312
 4. Proks P., Stehlík L., Irová K., Dvořák M., Raušer P., Srnec R, Nečas A. Digital radiographic analysis of optical density of the distal segment of the trochlear notch of the ulna in Labrador retrievers with fragmented coronoid process. Acta Vet Brno, 79: 299-306
 5. LexmaulováL., Zatloukal J., Proks P., Dvořák M., Srnec R., Raušer P., Kecová H., Nečas A. 2009. Incidence of seizures associated with iopamidol or iomeprol myelography in dogs with intervertebral disc disease: 161 cases (2000-2002). Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, 19(6), 611–616
 6. Proks P.,Stehlík L., Brežná K, Srnec, R., Raušer P., Dvořák M., Nečas A. Occurance of radiologically detectable „kissing“ lesion in dog elbows in dependence on the type of fragmentation of the processus coronoideus medialis and on sex. Acta Vet. Brno 2010, 79: 475-480
 7. Raušer P., Stehlík L., Proks P., Srnec, R., Nečas, A. Effect of seven-day administration of carprofen or meloxicam on renal function in clinically healthy miniature pigs. Vet Medicina 2010, 55, (9): 438-444
 8. Nečas, A., Proks P.,Urbanová,L., Srnec R., Stehlík, L., Crha M., Raušer P., Plánka L., Amler, E., Vojtová L., Jančář J.Radiographic assessment of implant failures of titanium 3.5 LCP vs. 4.5 LCP used for flexible bridging osteosynthesis of large segmental femoral diaphyseal defects in a miniature pig model. Acta Vet. Brno 2010, 79: 599-606
 9. Nečas A., Proks P.,Urbanová L., Srnec R., Stehlík L.,Crha M., Raušer, P., Plánka, L., Janovec J.,Dvořák M.,  Amler E., Vojtová L., Jančář J. Healing of large segmental bone defect after implantation of autogenous cancellous bone graft in comparison to hydroxyapatite and 0.5% collagen scaffold combined with mesenchymal stem cells. Acta Vet. Brno 2010, 79: 607-612
 10. Urbanová L., Srnec R., Proks P., Stehlík L.,Florián Z.,  Navrat  T.,Nečas A.Comparison of the resistance to bending forces of the 4.5 LCP plate-rod construct and of 4.5 LCP alone applied to segmental femoral defects in miniature pigs. Acta Vet Brno 2010, 79: 613-620  
 11. Knotek Z, Dorrestein M. G., Hrdá A., Tomek A., Proks P., Knotková Z., Jekl V., Lewis W. Hepatocellular carcinoma in a green iguana – a case study. Acta Vet Brno 2011, 80: (3), 243-247
 12. Plánka L, Nečas A, Crha M, Proks P, Vojtková L, Gál Petr. Treatment of a bone bridge by transplantation of mesenchymal stem cells and chondrocytes in a composite scaffold in pigs. Experimental study. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 2011;78(6):528-36
 13. Raušer P., Lexmaulová L., Srnec R., Urbanová L., Proks p., Nečas A. Effects of carprofen or meloxicam on selected hemostatic variables in miniature pigs after orthopedic surgery. Acta Vet Brno 2011, 80: (4), 401-405
 14. Proks P, Nečas A, Stehlik L, Srnec R, Griffon J. D. Quantification of humeroulnar incongruity in labrador retrievers with and without medial coronoid disease, Vet Surgery, 2011, 40: (8), 981-986
 15. Srnec R., Proks P., Fedorová P., Stehlík L., Dvořák M., Nečas A. Myelographic diagnosis and results of surgical treatment of caudal cervical spondylomyelopathy in dogs: a retrospective study (2000–2010) Acta Vet Brno, 2012, 81, (4), 415-420
Články v odborných časopisech
 1. Brežná K., Zatloukal J., Proks P.Diagnostika ochorenia thorakolumbálnych platničiek u psov - natívne röntgenogramy. (Diagnostic of disorders of thoracolumbal disc in dogs - the native rentgenogram). Veterinárni klinika 2006, 2: 47-51
 2. Brežná K., Proks P. Rentgenologická diagnostika wobbler syndromu. (Roentgenologic diagnostics of wobbler syndrome) Veterinární klinika, 2007, 4:9-13
 3. Raušer P, Proks P.,Lexmaulová L., Stehlík L. Klinické srovnání dexmedetomidinu s medetomidinem pro sedaci a premedikaci celkové anestézie psů (Clinical comparison of dexmedetomidine versus medetomidine on sedation and premedication of general anaesthesia in dogs). Veterinářství, 2008, 3: 154-159
 4. Proks P., Stehlík L., Irová K., Nečas A. Omyly v rtg diagnostice onemocnění processus coronoideus medialis. (Possible mistakes in roentgenologic diagnostics of disease of medial coronoid process). Veterinářství, 2009, 12: 720-726
 5. Proks P., Stehlík L., Blažek-Fialová I., Nečas A. Hypertrofická osteopatie u koček. (Hyperthropic ostheopathy in cat) Veterinární klinika 2010,7: 83:-86
 6. Kovaříková-Králová S., Fichtel T., Proks P., Honzák D., Fictum P., Škorič M. Sekundární renální hyperparatyreóza u psa – popis případu. (Secondary renal hyperparathyreosis in a dog – a case description). Veterinářství 2010,60:135-140
 7. Proks P., Stehlík L., Blažek-Fialová I. Nativní rentgenogramy v diagnostice cizích těles v žaludku a tenkém střevě. (Native roentgenograms in diagnostics of foreign bodies in the stomach and small intestine). Veterinářství, 2010, 60: 599-607
 8. Proks, P., Paninárová, M., Stehlík, L., Blažek-Fialová, I., Fedorová, P., Nečas, A.: Tendosynovitida m. tibialis cranialis a m. extensor digitorum longus (Clinical manifestation, radiographic and ultrasonographic diagnosis of tendosynovitis of m. tibialis cranialis and m. extensor digitorum longus), Veterinářství, 2012,62: 607-609
 9. Stehlik L., Proks P., Nečas A:Využití zobrazovacích metod v diagnostice ruptury LCC u psů (The use of diagnostic imaging modalities in diagnosis of CrCL rupture in dogs). Veterinářství, 2012, 62: 610-614
 10. Proks P., Paninárová M., Stehlik L., Irová K., Agudelo C., Nečas A: Ultrasonografická diagnostika pylorogastrické invaginace – popis případu a literální přehled. (Ultrasonographic diagnosis of the pylorogastric intussusception – a case report and literature review). Veterinární klinika, 2013, 10: 64-67.

Abstrakta v konferenčních sbornících nebo vědeckých časopisech

 1. Knotek Z., Jekl V., Proks P. Excretory urography in small mammals. In. Proceedings - Rabbiting on Rabbits, Zoo, Wildlife and Exotic Medcine, Bristol, UK: British Veterinary Zoological Society, 2006, p. 100-101
 2. Jekl V., Hauptman K., Proks P.,Knotek Z. Dental disease in small herbivorous rodents - faults in diagnosis and therapy. In Procceeding of 17th European Congress of Veterinary Dentistry, Uppsala, Sweden: European Veterinary Dental Society, 2008, p. 23-24. (GA4R 524/08/P564)
 3. Nečas A., Srnec R., Proks P., Stehlík L., Urbanová L., Raušer P., Crha M., Janovec J., Dvořák M. Miniinvazivní metody ošetření defektů kloubní chrupavky a menisků (Miniinvasive methods of treatment of articular cartilage and meniscal defects) In. Proceedings Škola-veda-prax II. Košice 2009, s. 128-135
 4. Nečas A., Proks P., Srnec R., Stehlík L., Urbanová L., Crha M., Raušer P., Janovec J., Dvořák M. Současné trendy v chirurgické léčbě segmentálních fraktur (MIPO, LCP, biomateriály) (Recent trends in surgical treatment of segmental fractures (MIPO, LCP, Biomaterials) In. Proceedings Škola-veda-prax II. Košice, 2009, s. 123-127
 5. Knotek Z., Jekl V., Proks P. Excretory urography in small mammals. In. Proceedings - Rabbiting on Rabbits, Zoo, Wildlife and Exotic Medcine, Bristol, UK: British Veterinary Zoological Society, 2006, p. 100-101
 6. Nečas A., Srnec R., Proks P., Stehlík L., Urbanová L., Raušer P., Crha M., Janovec J., Dvořák M. Miniinvazivní metody ošetření defektů kloubní chrupavky a menisků (Miniinvasive methods of treatment of articular cartilage and meniscal defects) In. Proceedings Škola-veda-prax II. Košice 2009, s. 128-135
 7. Nečas A., Proks P., Srnec R., Stehlík L., Urbanová L., Crha M., Raušer P., Janovec J., Dvořák M. Současné trendy v chirurgické léčbě segmentálních fraktur (MIPO, LCP, biomateriály) (Recent trends in surgical treatment of segmental fractures (MIPO, LCP, Biomaterials) In. Proceedings Škola-veda-prax II. Košice, 2009, s. 123-127
 8. Raušer P., Stehlík, L., Proks P., Srnec R., Nečas A. Effect of administration of carprofen or meloxicam for seven days on renal function in clinically healthy miniature pigs. In Proceeding of 10th World Congress Veterinary Assocoation, Glasgow, Scotland: Anestesiology Veterinary Association, 2009, p. 156 (NPV II 2B06130)
 9. Nečas A., Proks P., Urbanová L., Srnec R., Stehlík L., Crha M., Raušer P. Implant failures of 3.5 LCP vs. 4.5 LCP used for flexible bridging osteosynthesis of segmental femoral diaphyseal defects in a miniature pig. In Proceeding of World Veterinary Orthopaedic Congress, Bologna, Italy, 2010, 15-18th-September (NPV II 2B06130)
 10. Raušer P Stehlík L., Proks P., Srnec R., Nečas A. 2009. Effect of administration of carprofen or meloxicam for seven days on renal function in clinically healthy miniature pigs. In Proceeding of 10th World Congress Veterinary Association, Glasgow, Scotland: Anestesiology Veterinary Association, p. 156 (NPV II 2B06130)
 11. Fichtel T., Kralová-Kovařiková S., Proks P., Honzák D., Fictum P., Skorič M. Rubber Jaw (Secondary Renal Hyperparathyroidism In a Dog). Proc. of 19th European, Congress of Veterinary Dentistry, Nice, France, 23-25th September 2010, 253 - 254
 12. Fichtel T., Janalík P., Souckova M., Lzicarova I., Proks P. Intravital determination of animal age based on tooth radiographs with use of the european otter (Lutra lutra) as a model organism. Proc. of 19th European Congress of Veterinary Dentistry, Nice, France, 23-25th September 2010, 255-256
 13. Proks P., Stehlík L., Hauptman K., Jekl V. Congenital Abnormalites of the Ferret Vertebral Column. Scientific proc. of European Veterinary Diagnostic Meeting, London, UK, 1-3rd September 2011, 105
 14. Proks P., Stehlík L., Fedorová P., Srnec R., Necas A. Efect of elbow flexion on humeroulnar inkongruence, 16th IVRA Meeting & EVDI Annual Meeting 2012, Bursa, Turkey, 26th August-1st September 2012
 15. Proks P., Stehlík L., Paninárová M., Irová K., Fialová I., Nečas A., Estimation of pelvic rotation in dogs with asymmetric lumbosacral transitional vertebra on three-dimensiona CT picture. EVDI Annual Meeting 2013, Portugal, 267h August-1st September 2012
 16. Proks P., Spencer S., Stehlík L., Paninárová M., Jekl V. Congenital abnormalities of the vertebral column in rabbits.  EVDI Annual Meeting 2013, Portugal, 267h August-1st September 2012


Přednášková činnost tuzemská

 1. Proks P. Vznik a fyzikální vlastnosti rtg záření, složení a typy rtg přístrojů − Seminář a praktický kurz pro veterinární techniky − úloha veterinárního technika při rtg vyšetření dutiny břišní, seminář M+H Vet, Brno, únor 2006
 2. Proks P. Faktory ovlivňující kvalitu rentgenogramu − Seminář a praktický kurz pro veterinární techniky − úloha veterinárního technika při rtg vyšetření dutiny břišní, seminář M+H Vet, Brno, únor 2006
 3. Proks P. Faktory ovlivňující kvalitu rentgenogramu − Seminář a praktický kurz pro veterinární techniky − úloha veterinárního technika při rtg vyšetření dutiny břišní, seminář M+H Vet, Brno, únor 2006
 4. Proks P. Použití kontrastních látek v rtg vyšetření dutiny břišní − Seminář a praktický kurz pro veterinární techniky − úloha veterinárního technika při rtg vyšetření dutiny břišní, seminář M+H Vet, Brno, únor 2006
 5. Proks P. Základy rentgenologie dutiny břišní − Rentgenologie dutiny břišní, seminář KVL, Brno, listopad 2007, leden 2008
 6. Proks P.Rentgenologické vyšetření jater a sleziny − Rentgenologie dutiny břišní, seminář KVL, Brno, listopad 2007, leden 2008
 7. Proks P. Rentgenologické vyšetření dělohy a vaječníků − Rentgenologie dutiny břišní, seminář KVL, Brno, listopad 2007, leden 2008
 8. Proks P. Rentgenologické vyšetření močových cest a prostaty − Rentgenologie dutiny břišní, seminář KVL, Brno, listopad 2007, leden 2008
 9. Proks P. Ortopedická onemocnění u geriatrických pacientů − Geriatrický pacient, seminář KVL, Brno, únor 2008
 10. Proks P.Úvod do problematiky rtg diagnostiky vývojových ortopedických vad u psů − Rentgenologická diagnostika vrozených a vývojových vad u psů,seminář KVL, Brno, červen 2008
 11. Proks P:Rentgenologické techniky vyšetření kyčelních kloubů − Rentgenologická diagnostika vrozených a vývojových vad u psůseminář KVL, Brno únor 2008
 12. Proks P.Systém PennHIP − Rentgenologická diagnostika vrozených a vývojových vad u psů,seminář KVL, Brno, červen 2008
 13. Proks P.Dysplazie loketního kloubu − Rentgenologická diagnostika vrozených a vývojových vad u psů,seminář KVL, Brno, červen 2008
 14. Proks P.Dysplazie loketního kloubu − Rentgenologická diagnostika vrozených a vývojových vad u psů,seminář KVL, Brno, červen 2008
 15. Proks P. Rtg diagnostika osteochondrózy − Rentgenologická diagnostika vrozených a vývojových vad u psů,seminář KVL, Brno, červen 2008
 16. Proks P. Nečas A. Klinické aspekty rtg diagnostiky fragmentace mediálního koronoideu, seminář M+H Vet −VI. mezinárodní ortopedický kongres – Nové poznatky v diagnostice a léčbě nemocí kloubůBrno, listopad 2008
 17. Proks, P. Nečas, A. Vliv polohování na velikost entezofytů na dorzálním okraji processus anconeus při rtg vyšetření loketního kloubu, seminář M+H Vet −VI. mezinárodní ortopedický kongres – Nové poznatky v diagnostice a léčbě nemocí kloubůBrno, listopad 2008
 18. Proks P. Dysplazie kyčelního kloubu u slídičů − Evropský kongres španělů, seminář KCHLS, květen 2009
 19. Proks P. Úvod, pozice, expozice, základy interpretace − Rentgenologická diagnostika dutiny hrudní,seminář KVL, Brno, říjen 2009
 20. Proks P.Mediastinum, pleurální prostor − Rentgenologická diagnostika dutiny hrudní,seminář KVL, Brno, říjen 2009
 21. Proks P. Indikace a možnosti vyšetření CT − Rentgenologická diagnostika dutiny hrudní,seminář KVL, Brno, říjen 2009
 22. Proks P.Syndrom diatace a volvulu žaludku - rtg a usg diagnostika. Odry, 24. 9. 2010
 23. Proks P. Rentgenologie hrudníku, 2. 6. 2011
 24. Proks P.Kontrastní vyšetření v rentgenologii malých zvířat, Brno17. 9. 2011
 25. Proks P. Zobrazovací diagnostika neodkladných stavů, Odry, 23. 9. 2011
 26. Proks P. Využití zobrazovací diagnostiky - RTG dutiny břišní1. 10. 2012, Hluboká nad Vltavou, 2. 10. 2012 Brno
 27. Proks P. Kardiologie pro praxi. 5. 11. 2011, Ostrava
 28. Proks P. Zobrazovací diagnostika v onemocnění páteře, Odry, 14. 9. 2012
 29. Proks P. Využití zobrazovací diagnostiky - RTG dutiny břišní24. 11. 2012, Bratislava, 25. 11. 2012 Zvolen
 30. Proks P. KVL (Workshop) USG dutiny břišní 16. 6. 3. 10, 1.12, Brno
 31. Proks P. Masy v dutině břišní, 9. 2. 2013, Dolní Lutině
 32. Proks P. Jak zhotovit kvalitn rtg snímek. Webinář KVL 6. 3. 2013
 33. Proks P. RTg dutiny hrudní I.Webinář KVL 20. 3. 2013
 34. Proks P. Cizí tělesa v GIT.  Webinář KVL 3. 4. 2013
 35. Proks P. Rtg dutiny hrudní II. Webinář KVL 16. 4. 2013
 36. Proks P. Rtg dutiny hrudní III. Webinář KVL 1.5.2013
 37. Proks P. Rtg dutiny hrudní IV. Webinář KVL 15.5.2013
 38. Proks P.Digitální radiografie. Webinář KVL 26.6.2013


Přednášková činnost v zahraniční

 1. Proks P. Basic principes of X – ray picture interpretation, Veterinyry meeting, Limassol, Cyprus, February 2010
 2. Proks P.Abdominal and Thorax Cavity, Veterinyry meeting Limassol, Cyprus, February2010