Oddělení reprodukce


Vedoucí oddělení:

 

Asistent:

  

Studenti DSP:

 

Veterinární technik:

 

Charakteristika pracoviště 

Oddělení Reprodukce Kliniky chorob psů a koček vzniklo v roce 1999 při rozsáhlé reorganizaci klinického provozu na Fakultě veterinárního lékařství. V předcházejícím období byla problematika porodnictví, gynekologie a andologie psů a koček řešena na Klinice porodnictví, gynekologie a andrologie.
Zakladatelem a prvním přednostou porodnické kliniky se stal v roce 1935  prof. Emil Přibyl, DrSc. Po jeho úmrtí v roce 1965, převzal vedení porodnicko - gynekologické kliniky tehdy docent později prof. MVDr. Eduard Kudláč, DrSc. V roce 1972 byla také vytvořena Klinika andrologie a umělé inseminace vedená prof. MVDr. Jaroslavem Kozumplíkem, DrSc. Po odchodu prof. Kudláče do důchodu v roce 1996, zastával funkci přednosty kliniky doc. Radovan Doležel, CSc., který tuto funkci po reorganizaci klinik v roce 1999 nadále vykonával na Ústavu reprodukce zvířat.

Oddělení reprodukce je nedílnou součástí Kliniky chorob psů a koček poskytující kompletní spektrum služeb v oblasti reprodukce malých zvířat. Disponuje ambulancí plně vybavenou pro zajištění diagnostiky, léčby a managementu fyziologických i patologických stavů pohlavního aparátu psů a koček. Pro diagnostiku březosti a vyšetření pohlavních orgánů (děloha, vaječníky, mléčná žláza, varlata, prostata) slouží výkonný stacionární ultrasonografický přístroj.  Pracoviště je vybaveno také na endoskopickou technikou a, vaginoskopickým setem sloužícím pro vyšetření pochvy a dělohy, umělou inseminaci a endoskopicky asistované chirurgické zákroky. Mikroskop je používán pro cytologickou diagnostiku a andrologická vyšetření. Oddělení má k dispozici dva operační sályinhalačním anesteziologickým přístrojem, přístroji na monitorování vitálních funkcí, elektrokauterem a prostorem pro resuscitaci a intenzivní péči o novorozená štěňata a koťata včetně inkubátoru s přívodem kyslíku.


Specialisté na reprodukci psů a koček poskytují v této oblasti služby komplexního charakteru, které lze rozdělit do 4 oblastí:

 1. Kompletní poradenství a péči v průběhu gravidity, porodu a poporodním období
 • ultrasonografická diagnostika gravidity, odhad délky březosti
 • určení předpokládaného termínu porodu na základě preovulačního hormonálního vyšetření
 • vakcinace proti herpesvirové infekci fen
 • určení počtu štěňat a koťat před porodem pomocí rentgenu
 • řešení komplikovaných porodů
  • asistovaný porod (ultrazvuk, vaginoskopie, medikamentózní řešení, manuální asistence)
  • císařský řez
 • poporodní péče např:
  • puerperální metritida
  • retence plodu nebo placenty
  • subinvoluce placentárních spojení
  • péče o kojící matku (výživové poradenství, péče o mléčnou žlázu, řešení eklampsie a mastitidy)
 • resuscitace novorozených mláďat a perinatologická péče
 • diagnostika a léčba neplodnosti a abortů
 1. Služby v oblastech připouštění a umělé inseminace
 • určení optimální doby krytí fen
  • stanovení a interpretace hladiny progesteronu v krvi
  • ultrazvukové vyšetření vaječníků a měření velikosti folikulů
  • vaginální cytologie k přibližnému určení fáze pohlavního cyklu, případně k diagnostice patologických procesů
 • umělá inseminace čerstvým, chlazeným i mraženým ejakulátem
  • vaginální (vhodné pouze při použití kvalitního čerstvého nebo chlazeného ejakulátu)
  • intrauterinní transcervikální endoskopicky asistovaná (přístup přes pochvu)
  • intrauterinní laparotomická (přístup přes dutinu břišní)intratubární laparotomická nebo laparoskopická u velkých kočkovitých šelem (spolupráce se zoo a soukromými chovateli)
 • odběr semene u psů i kocourů (s možností elektroejakulace i u zoo-zvířat) a vyšetřením ejakulátu (spermiogram)
 • krátkodobá konzervace ejakulátu (chlazení) a ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně, v.v.i. také mražení ejakulátu
 1. Kontrola reprodukce a řešení nežádoucí gravidity
 • preventivní chirurgická kastrace fen, psů, koček a kocourů
 • dočasná medikamentózní sterilizace samců i samic (dlouhodobá, krátkodobá)
 • indukce říje u fen a koček
 • medikamentózní i chirurgické ukončení nežádoucí gravidity
 1. Diagnostika a terapie onemocnění pohlavních orgánů fen, psů, koček a kocourů
 • patologické stavy na vaječnících (nepravidelný cyklus, prodloužená říje, cyty, neoplazie) – ultrazvukové a hormonální vyšetření, konzervativní a chirurgická léčba
 • patologické stavy dělohy (pyometra, metritida, neoplazie) - ultrasonografická a rtg diagnostika, vaginální cytologie, endoskopie, chirurgická i konzervativní terapie
 • patologické stavy pochvy (záněty pochvy, hyperplazie poševní sliznice, neoplazie) - vaginální cytologie, vaginoskopie, endoskopie, mikrobiologie, konzervativní i chirurgická léčba včetně vaginoplastiky
 • patologické stavy mléčné žlázy (falešná gravidita a laktace, mastitidy, tj. záněty mléčné žlázy, hyperplazie, tumory) – konzervativní léčba, chirurgická léčba včetně kompletní mastektomie a adjuvantní chemoterapie
 • patologické stavy samčího pohlavního aparátu (kryptorchismus – poruchy sestupu varlat, zánět předkožky a penisu, tumory varlat, onemocnění prostaty –ultrazvukové a mikrobiologické vyšetření, konzervativní i chirurgická terapie
 
Některé diagnostické procedury a léčba (např. nemoci prostaty, následná chemoterapie a hospitalizace) jsou poskytovány ve spolupráci s ostatními odděleními Kliniky chorob psů a koček.

Informace pro kolegy

 
Oddělení zajišťuje konzultace a následné řešení sporných a komplikovaných případů na vyžádání praktických lékařů.