Věda a výzkum

 

Vědecko-výzkumná a další tvůrčí činnost v oboru

Název grantu/projektu
Zdroj
Období
Vliv použití simethiconu a hladovění na kvalitu ultrasonografického vyšetření dutiny břišní u psů

IGA

113/2018/FVL

2018
Mechanické testování sutury šlach

IGA

122/2018/FVL

2018
Vliv ventilačního režimu při laparoskopii na nitrooční tlak u psů

 IGA 

109/2017/FVL

2017
Mechanické testování šlach po sutuře nově vyvinutými biomateriály   

 IGA 

124/2017/FVL

 2017 

Kongenitální anomálie páteře u králíků

IGA 120/2016/FVL 2016
Neinvazivní markery jaterní fibrózy v diagnostice chronických hepatopatií u psů IGA 129/2016/FVL 2016
Využití nového biomateriálu s nanovlákny k léčbě defektů kostní tkáně
IGA 140/2016/FVL
2016
Kvantifikace humeroulnární inkongruity loketních kloubů psů pomocí počítačové tomografie
IGA 118/2015/FVL
2015
Měření úhlu tibiálního plató na rentgenových snímcích a na sagitálních reformátech počítačové tomografie kolenního kloubu u psů
IGA 120/2015/FVL
2015
Vliv neuromuskulární blokády na respirační a kardiovaskulární parametry při laparoskopii u psů
IGA 80/2014/FVL
2014
Ověření biomechanických vlastností a cytotoxicity nového resorbovatelného polymerního gelu vyvinutého k výplni kostních defektů 
IGA 91/2014/FVL
2014
Srovnání základních charakteristik počítačového modelování a mechanického testováním in vitro na modelu krční páteře psa
IGA 94/2014/FVL
2014
Srovnání biomechanických podmínek v kolenním kloubu s rupturou LCC v závislosti na typu jeho stabilizace: ex vivo studie
IGA 
43/2013/FVL
2013
Ověření vhodnosti SPA ("single port access") laparoskopie při preventivní gonadektomii a gastropexi u malých zvířat; zhodnocení pooperační bolesti po SPA v porovnání s minilaparotomií
IGA 44/2013/FVL
2013
Dynamika hojení parodontálních defektů v závislosti na užité antibiotické terapii
IGA 65/2013/FVL 
2013
Dlouhodobá suprese pohlavní aktivity kocourů za použití implantátu s GnRH agonistou deslorelinem
IGA 73/2013/FVL
2013
Vliv přítomnosti přechodového obratle v lumbosakrální oblasti na velikost acetabulárního úhlu u psů
IGA 75/2013/FVL
2013

 

Obhájené disertační prace

Jméno studenta Název práce Rok Školitel
M. Paninárová Zobrazovací metody v diagnostice abnormalit lumbosakrální a sakrokokcygeální páteře malých zvířat 2018

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

D. Tarkošová Feline obesity and effect of dietary macronutrients on hormones associated with obesity and diabetes mellitus 2016

prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.

Z. Filipejová Porovnanie použitia kontinuálneho versus bolusového podání furosemida u psov s akutným zlyhaním srdca 2016

MV. C. F. Agudelo Ramírez, Ph.D. 

Z. Hošková Změny v populacích a subpopulacích krevních buněk a v hladinách exprese mRNA pro vybrané cytokiny, chemokiny a transkripční faktory u psů s atopickou dermatitidou 2015

prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.

R. Stavinohová Oxidativní stres a markery oxidativní a antioxidativní kapacity fen s tumorem mléčné žlázy 2014

Doc. MVDr.Michal Crha, Ph.D.

P. Janalík      Iatrogenní poškození zubní skloviny při běžných stomatologických výkonech u psa 2014 MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.
I. Hájek Elektroneurografie periferních nervů psů 2014 MVDr. Pavel Schánilec, Ph.D. 
I. Fialová Diagnostika abnormalit lumbosakrální páteře a jejich vztah k onemocnění kyčelních kloubů 2014

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.,

školitel-specialista:

MVDr. Milan Dvořák, Ph.D.

L. Stehlík Aktuální problémy diagnostiky nemocí kloubů zobrazovacími metodami: význam měření struktur kolenního kloubu s rupturou LCCr 2013 Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
R. Novotný Reverzibilní suprese pohlavní aktivity kocourů  2013 MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.
J. Beránek  Výskyt, diagnostika a management chronické superficiální keratitidy německých ovčáků v České republice ve vztahu k funkci štítné žlázy  2013  Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. 

   

V současné době řešené disertační práce

Jméno studenta Název práce Školitel
B. S. Beale  Recent aspect of surgical treatment of CCL rupture prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 
A. Bložoňová Výživa kritického pacienta - možnosti, komplikace  MVDr. Leona Raušerová, Ph.D.  
J. Burová Korekce ortodontických vad špičáků  MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D. 
V. Ceplecha Diagnostika chronických onemocnění jater psa a kočky  doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. 
E. Cigánková Využití ultrasonografického vyšetření ovárií fen ke stanovení fáze pohlavního cyklu   MVDr. Roman Vitásek, Ph.D.
M. Georgiou Histologická charakteriskika resorptivních lézí zubů 1. a 2. typu u kočky a psa - srovnávací studie   MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D. 
B. Hřibová Incidence uroinfekcí u kocourů po penilní uretrostomii a zhodnoceníjejich klinického významu

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.  

D. Komenda Zobrazovací diagnostika drobných savců   MVDr. Pavel Proks, Ph.D.  
B. Kosková Aspekty koincidence výskytu onemocnění štítné žlázy a dilatační kardiomyopatie u psů

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D., 

MV. Carlos F. Agudelo, Ph.D. 

M. Mrázová Kolísání nitroočního tlaku u psů v závislosti na medikaci  MVDr. Petr Raušer, Ph.D.
L. Novák Změny tělesné teploty při anestezii psů v závislosti na použitých látkách a anestetických technikách  MVDr. Petr Raušer, Ph.D. 
I. Nývltová Zobrazovací diagnostika onemocnění gastrointestinálního traktu   MVDr. Pavel Proks, Ph.D. 
B. Prokešová Elektrolytové abnormality u pacientů na Jednotce intenzivní péče a možnosti jejich korekce infúzní terapií MVDr. Leona Raušerová, Ph.D. 
R. Snášil    Chirurgická léčba loketních kloubů s FPCM a MCD prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 
M. Štěrbová Významné parametry diagnostiky a terapie pacientů s tumory mléčné žlázy  MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.