Zobrazovací diagnostika

Tato jednosemestrová disciplína je vyučována pro studenty FVL, FVHE i anglického studijního programu v rozsahu 1 hodina přednášek a 2 hodiny cvičení týdně, tj. 15/30 h v 8. semestru. Náplň předmětu je zaměřena na radiologii a ultrasonografii malých a velkých zvířat. Výuka probíhá  formou přednášek, praktických cvičení a seminářů. Na výuce se podílí pracovníci Kliniky chorob koní a pracovníci Kliniky chorob psů a koček. V 5. ročníku probíhá výuka formou klinické stáže v rozsahu 4 vyučovacích hodin na Klinice chorob psů a koček. Za výuku této disciplíny zodpovídá dr. Proks, z učitelů kliniky výuku zajišťují dr. Irová, dr. Proks a dr. Stehlík.