Vnitřní nemoci malých zvířat

Jedná se o třísemestrovou disciplínu vyučovanou na FVL v českém i anglickém studijním programu, která je v souladu s kreditovým systémem vyučována v následujícím rozsahu: 

Vnitřní nemoci malých zvířat I (V1MZ1) - rozsah 1/1 týdně, tj. 15/15 hod v 8. semestru

Vnitřní nemoci malých zvířat II (V1MZ2) - rozsah 1/1 týdně, tj. 12/12 hod v 9. semestru

Vnitřní nemoci malých zvířat III (V1MZ3) - rozsah 2/2 týdně, tj. 30/30 hod v 10. semestru

Cílem vyučované disciplíny je zrekapitulovat metodiku vyšetření psa a kočky se zřetelem na jednotlivé orgánové systémy, ale samozřejmě také pacienta jako celku. Dále se zabývá odběrem biologického materiálu, diagnostikou, terapií a prevencí multisystémových a orgánových chorob malých zvířat. Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení na ambulantních i hospitallizovaných pacientech a formou specializovaných cvičení z dermatologie, kardiologie, pulmonologie, gastroenterologie, nefrologie a urologie, endokrinologie, neurologie a poruch chování. Ke zkoušce přistupují studenti na konci pátého ročníku studia, kteří splnili všechny studijní povinnosti. Pro získání zápočtu je třeba zvládnout a protokolárně zpracovat vyšetření, diagnostiku a terapii neznámého pacienta a absolvovat zápočtový test. Vlastní zkouška se skládá z části praktické a teoretické.
Za výuku Vnitřních nemocí psa a kočky zodpovídá doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. Z dalších učitelů kliniky se na výuce podílejí MV. Carlos F. Agudelo, Ph.D.,MVDr. Václav Ceplecha, MVDr. Zita Filipejová, Ph.D., MVDr. Barbora Hřibová, MVDr. Benicie Kosková, MVDr. Pavel Schánilec, Ph.D., MVDr. Marie Štěrbová a MVDr. Miloš Vávra.

Za výuku Vnitřních nemocí malých zvířat pro FVHE (H1CM1 a H1CM2) odpovídá dr. Schánilec. Zkouška probíhá obvykle na konci 9. semestru. Na praktické výuce se podílejí stejní učitelé jako na FVL. Výuka probíhá v 7. a 8. semestru a je zakončen zkouškou obvykle na konci 8. semestru. Na praktické výuce se podílejí stejní učitelé jako na FVL.