Obecná chirurgie a anesteziologie

Jedná se o jednosemestrovou disciplínu, která je pro studenty FVHE vyučována v 6. semestru (H1OC) a pro studenty FVL v 7. semestru českého (V1CHA) i anglického (VACHA) studijního programu ve stejném rozsahu – 2/2 h týdně.

Náplň disciplíny je zaměřena na anesteziologii zvířat, akutní medicínu a základní chirurgické principy a techniky, zejména obvazové techniky, suturu a chirurgii rány. Výuka probíhá formou přednášek, hromadných demonstrací, praktických cvičení a výuky v provozu kliniky. Disciplína je zakončena zkouškou skládající se z písemného testu, praktické zkoušky a zkoušky teoretické.

Za výuku této disciplíny zodpovídá prof. Nečas. Z dalších učitelů kliniky se na výuce podílejí doc. Crha, dr. Fichtel, dr. Fedorová, dr. Lorenzová, dr. Raušer, dr. Raušerová, dr. Srnec, dr. Trojanová a dr. Urbanová.
 

SYLABY (ke stažení)

PŘEDNÁŠKY (ke stažení)