Pedagogická činnost

V Pavilonu klinik malých zvířat se nachází moderní posluchárna s kapacitou 220 míst s bezbariérovým přístupem a nejnovější projekční technikou. Kromě toho, že slouží jako typická klinická posluchárna, je pravidelně využívána i pro výuku základních disciplín všech tří fakult univerzity.

Klinika chorob psů a koček má kromě toho 6 cvičeben s kapacitou 12 – 36 míst pro studenty, kde probíhá klinická a demonstrační výuka.

Většina praktických cvičení však probíhá přímo na všeobecných a specializovaných ambulancích, v hospitalizačním provozu a na operačních sálech.


Pregraduální studium: 

 
Postgraduálním studium:

  • Oborová rada Choroby psů a koček s akreditací pro český i anglický studijní program (předseda OR prof. Nečas)