Chirurgie a ortopedie malých zvířat

Tato disciplína je pro studenty FVL a anglického studijního programu vyučována v dvousemestrové formě.

- Chirurgie a ortopedie malých zvířat I (V1CM1) v rozsahu 1/1 týdně, tj. 12/12 h v 9. semestru

- Chirurgie a ortopedie malých zvířat II (V1CM2) v rozsahu 1/2 týdně, tj. 15/30 h v 10. semestru

Pro studenty FVHE je chirurgie a ortopedie malých zvířat vyučována ve zkrácené jednosemestrové formě.

- Chirurgie a ortopedie malých zvířat (H1OM) v rozsahu 1/1 týdně, tj. 12/12 h v 9. semestru.

Náplň předmětu je zaměřena na ortopedii, chirurgii měkkých tkání, stomatologii a oftalmologii malých zvířat. Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení. Speciální formou výuky jsou stáže studentů v klinickém provozu, které musí absolvovat v rozsahu 15 h. Disciplína je zakončena zkouškou skládající se z písemného testu, praktické zkoušky a zkoušky teoretické.

Za výuku chirurgie a ortopedie malých zvířat zodpovídá prof. Nečas, z dalších učitelů kliniky se na výuce předmětu podílejí dr. Crha, dr. Fichtel, dr. Lorenzová, dr. Raušer, dr. Raušerová, dr. Srnec, dr. Urbanová.
 

SYLABY (ke stažení)

PŘEDNÁŠKY (ke stažení)