Seznam zaměstnanců


Sekční rada:  
Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM

 
Přednosta:
Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM  (CV)

Zástupce přednosty:


Sekretářka:
Marta Stehlíková, DiS. Milena Mahovská

Profesoři:
Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM

 

Docenti:

 

 

Odborní asistenti:
MVDr. Zora Knotková, CSc. (CV)
MVDr. Libuše Kulíková, Ph.D. (CV)

 

 

 

 

Asistenti:

MVDr. Ing. Eva Čermáková   (CV)

MVDr. Veronika Sochorcová (CV)

DVM Matteo Oliveri (CV)

 

Studenti DSP kombinovaná forma:

MVDr. Ing. Eva Čermáková

MVDr. Veronika Sochorcová 

MVDr. Tatiana Pietilä 

DVM Matteo Oliveri

MVDr. Hana Černochová

 

Veterinární lékaři:

MVDr. Hana Černochová 

 


Technici:
Dagmar Karešová – ambulance plazi
Pavel Haas – ambulance ptáci

Jana Oplatková - ambulance savci
Stanislav Skypala – experiment
Hana Nádeníčková - laboratoř


Uklízečka:
Jana Hanáková