Řešené grantové projekty

 • Řešitel: Kulíková M; Virus aviární leukózy typu J v České republice
 • Řešitel: Kulíková M; Dynamika vzniku aktivních postvakcinačních protilátek a perzistence mateřských protilátek proti viru IBD
 • Řešitel: MVDr. Ladislav Taras.; Téma: Průkaz výskytu, prevalence a charakterizace holubího cirkoviru v ČR.; Období: 2004; Agentura: VZ MŠMT ČR č. 161700002
 • Řešitel: JEKL, V., ŠKORIČ, M; Téma: Endokrinopatie drobných savců.; Období: 2004; Agentura: Výzkumný záměr VFU
 • Řešitel: MVDr. Vladimír Jekl; Téma: Postnatální vývoj dentice u osmáka degu (Octodon degu) a hodnocení vlivu složení diety na vznik malokluze; Období: 2008-2010; Agentura: GAČR 524/08/P564
 • Řešitel: JEKL, V., KNOTEK Z., HALOUZKA, R.; Téma: Monitoring ovariální aktivity u plazů miniinvazivní technikou.; Období: 2004; Agentura: IGA 34/2004/FVL
 • Řešitel: Hauptman, K, Kohútová, S..; Téma: Hormonální modulace ovariálního cyklu morčete domácího.; Období: 2010; Agentura: IGA VFU Brno: 54/2010 FVL
 • Řešitel: Doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.; Spoluřešitel: Hauptman K, Jekl V, Taras L; Tukač V, Knotek Z, Knotková Z; Téma: Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství.; Období: 1.9.2009 - 31.8.2012; Agentura: MŠMT ČR č. CZ.1.07/2.2.00/07.0490
 • Řešitel: JEKL, V., MINÁRIKOVÁ, A; Téma: Periodontální onemocnění u drobných herbivorních savců.; Období: 2011; Agentura: IGA 28 /2011/FVL
 • Řešitel: Knotková Z, Čermáková E.; Téma: Vliv GnRH implantátů na ovariální aktivitu chameleona jemenského; Období: 2011; Agentura: IGA /2011/FVL
 • Řešitel: MINÁRIKOVÁ, A., JEKL, V.; Téma: Standardizace rentgenologického vyšetření drobných savců pomocí zubního rentgenu; Období: 2013; Agentura: IGA 114/2013/FVL
 • Řešitel: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.; Spoluřešitel: Hauptman K, Jekl V, Taras L; Téma: Klinická a komparativní morfologie-výukové moduly konsolidující preklinické a klinické obory.; Období: 1.1.2011 - 31.12.2013; Agentura: MŠMT ČR č. CZ.1.07/2.2.00/15.0318
 • Řešitel: prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.; Spoluřešitel: Taras L; Téma: Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce.; Období: 1.1.2012 - 31.12.2014; Agentura: MŠMT ČR č. CZ.1.07/2.2.00/28.0288
 • Řešitel: Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.; Téma: Moderní léková forma pro terapii orálních kandidóz; Období: 2013-2015, Agentura: IGA MZ ČR reg.č.: