Řešené DSP a Odborné práce

Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců byla založena 1. 4. 2003. Vznikla sloučením dřívější Kliniky chorob drůbeže a ptactva (zaměřené především na problematiku drůbeže) s Oddělením plazů a drobných savců Kliniky chorob malých zvířat FVL. Jedná se o nejmladší kliniku Fakulty veterinárního lékařství VFU Brno. Činnost dříve samostatně oddělených klinických provozů má však více než desetiletou tradici.


Odborné práce
Vršková Dagmar: Veterinární praxe v chovu obojživelníků. (obhájeno 2001)
Jekl Vladimír: Využití zobrazovacích metod v klinické praxi u plazů a drobných savců. (obhájeno 2002)
Havlínová Edita: Klinická diagnostika enterálních infekcí u drobných savců. (obhájeno 2002)
Wildnerová Lea: Zdravotní problematika drobných savců chovaných ze záliby. (obhájeno 2003)
Oldřich Tomášek: Depistáž nádorových onemocnění a přítomnosti protilátek proti ALV podskupiny A a B v rozmnožovacích a užitkových chovech nosnic. (obhájeno 2004)
Kvapil Pavel: Výskyt a diferenciální diagnostika nádorových onemocnění v rodičovských a užitkových chovech nosnic (obhájeno 2004)
Sobota Martin: Endoskopie dýchacích cest v rámci klinického vyšetření plazů. (2004)
Trnková Šárka: Hematologický a biochemický profil vybraných nemocí leguánů zelených. (obhájeno 2005)
Janoušková Julie: Sledování sérových koncentrací žlučových kyselin želvy nádherné (Trachemys scripta elegans) – klinická studie. (obhájeno 2007)
Hrdá Anna: Plazmatické koncentrace žlučových kyselin u leguánů zelených při diagnostice hepatopatií. (obhájeno 2009)
Kohútová Silvia: Hormonální modulace ovariálního cyklu u morčete domácího. (obhájeno 2010)
Čermáková Eva: Stanovení koncentrace ionizovaného vápníku v krvi plazů. (obhájeno 2013)
Coufalová Sandra: Biochemické parametry krevní plazmy samic chameleónů jemenských. (obhájeno 2013)

Disertační práce

MVDr. Hauptman Karel; Téma disertační práce: Standardizace metod klinické medicíny u drobných savců (obhájeno 2004)
MVDr. Jekl Vladimír; Téma disertační práce: Klinická diagnostika patologických změn dutiny ústní drobných savců. (obhájeno 2006)
MVDr. Jiří Váhala; Chov a veterinární problematika kudu malého. (obhájeno 2008)
MVDr. Šárka Trnková; Hodnocení účinku propofolu, butorfanolu, meloxicamu a karprofenu u leguánů zelených. (obhájeno 2009)
MVDr. Jana Jeřábková; Téma disertační práce: Diagnostika nízkovirulentního paramyxoviru v užitkovém chovu nosnic (obhájeno 2013)
MVDr. Barazorda Romero Silvia; Téma disertační práce: Identifikace bakteriálních původců infekci plazu a jejich rezistence k antibakteriálním látkám (obhájeno 2015)
MVDr. Anna Musilová; Téma disertační práce: Diagnostika metabolických onemocnění exotických zvířat (obhájeno 2015)
MVDr. Martina Vondráčková; Téma disertační práce: (obhájeno 2015)
MVDr. Andrea Mináriková; Téma disertační práce: Onemocnění periodontu a alveolární kosti drobných savců. (obhájeno 2015)
MVDr. Kohútová Silvia; Téma disertační práce: Diagnostika a terapie endokrinních onemocnění u drobných savců. (probíhá)