Oddělení klinika chorob přežvýkavců

Vedoucí oddělení:
doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

profesoři:
Univ. Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Walter Baumgartner, Dipl. ECBHM

Docenti, odborní asistenti, asistenti:
doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.
  (CV)
doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc. (CV)
MVDr. Eva Indrová (CV)

MVDr. Novotný Rober, Ph.D.
MVDr. Tomáš Páleník, Ph.D.

MVDr. Martin Vlček, Ph.D.

MVDr. Michaela Andrlíková

MVDr. Zdeňka Kazatelová

MVDr. Martin Pleško

MVDr. Ivana Šimková

MVDr. Jana Šmídková

MVDr. František Tulis (CV)

MVDr. Stanislav Mikulášek

MVDr. Josef Tabery

Veterinární lékař:
MVDr. Kateřina Hauptmanová, Ph.D. (CV)

 

Techničtí pracovníci:

Mgr. Čierniková Zuzana
Mgr. Krupicová Jana

Veterinární technici:
Hochman Tomáš
Kaniová Jitka
Kraus David
Sedláček Libor
Staněk Milan
Šlachta Jan

 

Úklid a prádlo:
Dočkalová Lenka
Racková Zuzana
Švehlíková Eva
Vaszilová Lenka