Vědecká a výzkumná činnost - choroby přežvýkavců

-studium bachorové fermentace a dysfunkcí předžaludků ( huminové látky, aditivní látky; syndromy snížené tučnosti mléka   a snížené tuku prosté sušiny).

-poruchy minerálního metabolismu (karence mikroprvků - Cu, Zn, Se, I, Cr)

-poruchy energetického metabolismu v interakci s poruchami funkce jater

-rozvoj metod asistované reprodukce

-studium řízení   pohlavního cyklu

-analýza příčin nemocnosti telat

-onemocnění mléčné žlázy, končetin a slezu
 

Vědecká a výzkumná činnost - choroby prasat

Vědecko výzkumná činnost je zaměřena na na studium různých způsobů suplementace železa selatům, pozornost je věnována zejména různým formám laktátu Fe. Dále jsou studovány poruchy buněčné a humorální imunity selat při anemii z nedostatku železa a vývoj hematologických parametrů u miniprasat s kongenitálním melanomem. Dále jsou studovány metody zvýšení účinnosti vakcinačních postupů se zvláštním zřetelem na intradermální vakcinaci. Na klinice působí 3 diplomanti.


 

 

- Intrafolikulární injekce u skotu

 

- Řešené grantové projekty