Řešené grantové projekty - choroby přežvýkavců

V roce 2003 jsou řešeny na klinice následující projekty:

 • Diagnostika vybraných mikrominerálních karencí u různých kategorií skotu – FRVŠ 317/03
 • Analýza příčin zvýšené nemocnosti telat – FRVŠ 316/03
 • Terapie subklinických acidóz pomocí laktát utilizujích mikroorganismů – FRVŠ 301/03
 • Komplexní systém diagnostiky chorob, kontroly zdraví a užitkovosti skotu, prasat a malých přežvýkavců – VZ MŠMT 161700002
 • Studium využití semen hrachu a bobu v krmných směsích pro hospodářská zvířata – NAZV GF 3070
 • Ovlivnění vývojové kompetence oocytů skotu pomocí dvoustupňové kultivace: testace embryonálního vývoje in vitro a in vivo – GAČR 524/02/0674
 • Technologie nestájového chovu ovcí pro marginální oblasti a podniky ekologického zemědělství - NAZV QD 1236
 • Intenzifikace a efektivní management chovu dojeného skotu s ohledem na budoucí členství v EU - NAZV QD 0176

Řešené grantové projekty - choroby prasat

 • 2005-2011 MSM 6215712403 - Aktivní tvorba zdraví, užitkovosti a výkonnosti hospodářských zvířat. 
 • 2004-2008 - NAZV  1 B44024 Metody zvýšení vakcinačních postupů u hospodářských zvířat
 • 2006   2948  FRVŠ  Tvorba nových a převod stávajících výukových materiálů do multimediální formy pro praktická cvičení a publikování na intranetu