Sylaby přednášek a cvičení

Všechny přednášky z porodnictví a gynekologie pro posluchače FVL, tj. přednášky ze VII., VIII. a IX. semestru, jsou uveřejněny na VEFISU VFU, ve složce prezentace.