Spolupráce s praxí - choroby přežvýkavců

Klinika provádí diagnostickou, terapeutickou, preventivní a konzultační činnost přímo v terénní praxi pro veterinární lékaře, zemědělské podniky, chovatele, výrobce krmných směsí a doplňků a jiné podniky. V rámci výuky organizuje ambulantní činnost ve vybraných podnicích po dohodě s příslušnými veterinárními lékaři a chovateli. Pro širokou obec praktických veterinárních lékařů pořádá řadu odborných akcí zejména v rámci buiatrické společnosti.
 

Spolupráce s praxí - choroby prasat

Klinika poskytuje velmi intenzivní diagnostickou a poradenskou činnost pro farmy prasat v celé ČR.