Klinická činnost

Klinika zajišťuje diagnostickou a terapeutickou péči o hospitalizovaná zvířata a na vyžádání poskytuje tyto služby přímo v zemědělských podnicích. K zajištění péče o pacienty má k dispozici veškeré   potřebné vybavení. Klinika zabezpečuje pohotovostní službu pro pacienty 24 hodin. Oddělení laboratorní diagnostiky provádí komlexní klinickobiochemická a endokrinologická vyšetření (krev,moč,bachorová tekutina,mléko,punktáty..) u různých druhů zvířat.- Historie

- Spolupráce s praxí

- Odkazy