Vědecká a výzkumná činnost

V rámci institucionálního výzkumu a ve spolupráci s jinými výzkumnými pracovišti ( VÚŽV Praha a VÚVeL Brno) je řešena problematika poruch metabolizmu u dojnic v průběhu tranzitního období a predikce onemocnění na základě stanovení vybraných metabolitů v peripartálním období.

Je studována dynamika hlavních imunologicky aktivních složek bovinního kolostra v prvních dnech po porodu.