Pedagogická činnost

Klinická laboratoř pro velká zvířata je i výukovým pracovištěm. Zajišťuje výuku disciplíny Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat a to v 6. Semestru magisterského studia v českém i anglickém studijním programu v rozsahu 1/1 hodin týdně.

Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat

Laboratorní diagnostika u potravinových zvířat je rozdělena na sedm přednášek a sedm praktických cvičení, vždy po dvou hodinách. Celkem tedy 28 hodin výuky.