Přístrojové vybavení
Cobas Mira PlusCobas
je stolní biochemický analyzátor, který slouží ke stanovení organických látek a enzymů v séru a plazmě. 


LIASYS

liasysje stolní automatický biochemický analyzátor renomované firmy Analyzer Medical System.
Slouží ke stanovení širokého spektra biochemických vyšetření organických látek, enzymů a minerálů pro potřeby veterinární diagnostiky.Ovládání a komunikace s analyzátorem je pomocí samostatného PC.

 

 
 

ImmuliteImmulite
je plně automatizovaný uzavřený systém pro stanovení hladiny hormonů a speciálních analytů v séru.

 
 

 


SolaarVeterinární hematologický analyzátot Mindray BC 2800 VET

měří 18 parametrů krevního obrazu včetně 3-pop. diferenciálního rozpočtu bílých krvinek pro 13 druhů zvířat  - pes, kočka, kůň, krysa, myš, králík, opice, kráva, prase, buvol, ovce, velbloud, koza.

IMG_7614Atomový absorpční spektrometr ZEEnit 700P
je plně automatický spektrometr s příčně zahřívaným atomizérem–grafitovou kyvetou a korekcí pozadí na principu Zeemanova efektu a s plamenovou technikou s korekcí pozadí pomocí deuteriové výbojky. Je opatřen kamerovým systémem.

Slouží k vyšetření tělních tekutin  a tkáňí na obsah mikroprvků a těžkých kovů.

 
  

IMG_7607Atomový absorpční spektrometr Solaar M6 Mk2
je spektrometr s plamenovou technikou a korekcí pozadí pomocí deuteriové lampy, s příslušenstvím pro hydridovou techniku VP100. 
Slouží ke stanovení obsahu vybraných makro a mikroprvků v tělních tekutinách, tkáních a krmivech.

 


Puerlab Clasic
produkuje vodu vyšší kvality než je voda redestilovaná. Fotooxidační modul a jednoduchý sanitační režim zajišťují nízkou úroveň bakteriálního znečištění.
Automatický recirkulační režim zajišťuje stálou vysokou kvalitu vody. Mikroprocesorový systém řídí chod jednotky podle kvality vody, úrovně hladiny v zásobním tanku.
O kvalitě výstupní vody, režimu jednotky i o stavu patron je uživatel informován pomocí grafického displeje. Parametry je možno vytisknout na tiskárně.

 

IMG_7619Milestone Ethos Touch Control
je mikrovlnná pec pro kyselinové tlakové rozklady. Robustní konstrukce byla navržena s ohledem na bezpečnostní a provozní požadavky chemické laboratoře.

Výkon 1500 W je dynamicky řízen dle okamžitých požadavků reakce tak, aby průběh teploty sledoval zvolenou křivku. Čidlo QP zajišťuje doklad o úplném rozkladu. S evaporačními rotory a jednotkou VAC1000 zajišťuje kompletní přípravu vzorků včetně zakoncentrování vzorků a odkouření zbytkových kyselin.

 


 

 

GC Systém 6820  Agilent TechnologiesPlynový chromatograf  - GC Systém 6820  Agilent Technologies
 Plně automatizovaný GC systém s FID detektorem, umožňující provádět všechny typy analýz pro plynovou chromatografii.  Využívá se převážně ke stanovení těkavých mastných kyselin v bachoru přežvýkavců a výsledky těchto  analýz tvoří  nedílnou součást  diagnostického procesu.


 

 

IONOSEP 2002ITP/CZE analyzátor IONOSEP 2002

Moderní přístroj pro analýzu ionogenních látek metodou kapilární izotachoforézy.  Vysoké účinnosti dělení lze dosahovat kombinací s kapilární elektroforézou.  Předností metody je minimální spotřeba vzorku, jednoduchá příprava pro analýzu a  nízké provozní náklady.    


 
 

UltiMate 3000 DionexKapalinový chromatograf – UltiMate 3000 Dionex
Automatizovaný HPLC systém s UV/VIS  a s fluorescenční detekcí  je schopen pokrýt analytiku široké  oblasti látek v řadě odvětví veterinární či hygienické  problematiky. Systém je koncipován jako modulový, kvarterní pumpa umožňuje přesný a stabilní průtok mobilní fáze.


  
 

Zařízení pro elektroforézu – SEBIA
Slouží k elektroforéze bílkovin krevního séra a  izoenzymů (LDH, ALP, CK).  Nosným médiem je 1% agaróza, na jedné fólii lze provést paralelně 7 vyšetření. 
Využívá se především ve veterinární diagnostice a výzkumným účelům.