Odběry vzorků


BIOCHEMIE


K odběru krve používejte zkumavky pro srážlivou krev, nebo soupravu HEMOS. Po odběru je třeba nechat zkumavku s krví 20-30 minut srážet (jinak může dojít k hemolýze). Pro delší skladování (přes noc) je třeba krev odstředit a sérum přepipetovat do čisté zkumavky (eppendorfky). Pro potřeby analýzy plné krve se používá jako antikoagulační přípravek heparin.

K rutinnímu biochemickému vyšetření používáme analyzátor Liasys, Cobas a Immulite a další.
Měřené parametry:

Glukóza, celkový bilirubin,  močovina, kreatinin, kyselina močová, celkový protein, albumin, žlučové  kyseliny, alaninaminotrasferáza, aspartátaminotransferáza, fosfor, cholesterol, alkalická fosfatáza, lipáza, kreatinkináza, laktátdehydrogenáza,  amyláza,  triacylglyceroly


HEMATOLOGIE

Odběry krve provádějte do zkumavek s antikoagulantem  K3EDTA - nesrážlivá krev.
Pro stanovení WBC diferenciálu je nutné dodat krevní nátěr, provedený bezprostředně po odběru vzorku.

Nikdy nepoužívejte k odběru zkumavky s heparinem, nelze stanovit krevní obraz!