Oddělení hematologie:

MVDr. Kristína Řeháková, Ph.D.

Dagmar Laštůvková
Michaela Hotárková

Oddělení biochemie:

MVDr. Kristína Řeháková, Ph.D.

Zdeňka Brhelová
Jana Hanáková 

Oddělení cytologie a imunologie

MVDr. Jana Petrášová, Ph.D.

MVDr. Kristína Řeháková, Ph.D.

Mgr. Lívia Nekolová