Pedagogická činnost - informace pro studenty

Klinická laboratoř pro malá zvířata dominantně zajišťuje výuku předmětů Klinická patologie pro posluchače 6. ročníku FVL ve státnicovém bloku v rozsahu 180 h a Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat pro posluchače FVL v 5. semestru v rozsahu 2/1.

Sylabus předmětu Klinická patologie

Sylabus předmětu Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat

Z povinně volitelných předmětů lze v KLZMZ absolvovat discipliny:
Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních onemocnění (7. semestr FVL)
Laboratorní diagnostika u malých a velkých zvířat (8. semestr FVL)
Laboratorně-diagnostické algoritmy ve vnitřním veterinárním lékařství (9. semestr FVL)
 
V rámci bakalářského oboru Ochrana zvířat a welfare probíhá v laboratoři výuka předmětu Laboratorní vyšetřování vzorků II - hematologie pro posluchače 2. roč. FVHE.