Klinická činnost - informace pro klienty

Klinická laboratoř pro malá zvířata poskytuje servis laboratorní diagnostiky v oblasti klinické hematologie, biochemie, imunologie a cytologie u savců, ptáků i plazů pro jednotlivé kliniky FVL VFU, soukromé veterinární praxe i majitele.