Zajímavé odkazy

O.I.E. (http://www.oie.int)

WHO (http://www.who.int)

Communicable Disease Surveillance & Response (http://www.who.int/disease-outbreak-news/disease/bydisease.htm)

Entrez-PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed)

NCBI BLAST Home Page (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST)

CDC - Site Index A - Z   (http://www.cdc.gov/az.do)

Main ProMED-mail (http://www.promedmail.org/pls/askus/f?p=2400:1000)

Influenza - WHO (http://www.who.int/influenza)

Orthomyxoviridae (http://vetgate.ac.uk/browse/cabi/detail/3e67be721d7efb39f12574d3bc9c36da.html)

The Big Picture Book of Viruses (http://www.virology.net/Big_Virology/BVHomePage.html)

Manual of standards for diagnostic tests and vaccines, 4th edition, 2000 (http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm)

 


Česká sbírka mikroorganismů

Německá sbírka mikroorganismů

Americká mikrobilogická společnost

Aktuální nomenklatura bakterií

Další zajímavé odkazy pro mikrobiologyOstatní

Portál Evropské unie (http://europa.eu.int/)

Euroskop.cz   (http://www.euroskop.cz)

Životní situace (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708)

Jazyková poradna ÚJČ AV ČR: FAQ (http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm)

Česká národní banka  (http://www.cnb.cz)

Česká pošta, s.p.  (http://www.cpost.cz)

Český báňský úřad  (http://www.cbusbs.cz)

Český statistický úřad  (http://www.czso.cz)

Český úřad zeměměřičský a katastrální  (http://www.cuzk.cz)

Energetický regulační úřad  (http://www.eru.cz)

Komise pro cenné papíry  (http://www.sec.cz)

Ministerstvo dopravy  (http://www.mdcr.cz/)

Ministerstvo financí  (http://www.mfcr.cz/)

Ministerstvo informatiky  (http://www.micr.cz/)

Ministerstvo kultury  (http://www.mkcr.cz/)

Ministerstvo obrany  (http://www.army.cz/)

Ministerstvo práce a sociálních věcí  (http://www.mpsv.cz/)

Ministerstvo pro místní rozvoj  (http://www.mmr.cz/)

Ministerstvo průmyslu a obchodu  (http://www.mpo.cz/)

Ministerstvo spravedlnosti  (http://www.justice.cz/)

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy  (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo vnitra  (http://www.mvcr.cz/)

Ministerstvo zahraničních věcí  (http://www.mzv.cz/)

Ministerstvo zdravotnictví  (http://www.mzcr.cz/)

Ministerstvo zemědělství  (http://www.mze.cz/)

Ministerstvo životního prostředí  (http://www.env.cz/)

Národní bezpečnostní úřad  (http://www.nbu.cz)

Portál veřejné správy  (http://portal.gov.cz)

Správa státních hmotných rezerv  (http://www.sshr.cz)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost  (http://www.sujb.cz)

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  (http://www.compet.cz)

Úřad průmyslového vlastnictví  (http://www.upv.cz)

Úřad vlády České republiky  (http://www.vlada.cz)

pokud si myslíte, že tu něco chybí, dejte mi, prosím, vědět na email