Syllabus přednášek z Obecné epizootologie

logolinky

Tento kurs je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
Týden

 

Náplň přednášek

 

1.

Definice a předmět epizootologie. Zdravotní a společenský význam infekčních chorob. Vztahy mezi infekčními chorobami zvířat a lidí.

 

 

 

3.

Epizootický proces. Epizootologická struktura animální populace. Specifika infekčních agens. Vnější prostředí a jeho vlivy.

 

 

 

5.

Zdroje a cesty šíření etiologických agens. Ohniska přenosných nemocí. Diagnostika hromadných onemocnění.

 

 

 

7.

Deskriptivní epizootologie, analytická epizootologie, experimentální epizootologie. Odhad rizik a jejich hodnocení (risk assesment).

 

 

 

9.

Analýza epizootologické situace. Surveillance – epizootologická bdělost. Pohotovostní plány.

 

 

 

11.

Klinická epizootologie: aktivní tvorba a protiepizootická ochrana kolektivního zdraví.

 

 

 

13.

Vyhodnocení účinnosti léčby a prevence. Prognóza jako výsledek analýzy přežití.