Syllabus cvičení z Obecné epizootologie

logolinky

Tento kurs je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

 

Týden

Náplň cvičení

 

1.

Organizace protiepizootické činnosti, náplň práce inspektora pro epizootologii, systém hlášení nákaz a epizootologická dokumentace.

 

 

 

3.

Zhodnocení účinnosti diagnostických postupů - dostatečná velikost a četnost vzorků, validita diagnostických metod a postupů.

 

 

 

5.

Rizika, jejich odhad, hodnocení a dopad na populaci – praktické příklady

 

 

 

7.

Vyšetřování epizootického onemocnění v chovech, epizootologická anamnéza, zásady odběru vzorků k vyšetření.

 

 

 

9.

Práce epizootologa v přírodním ohnisku, význam drobných obratlovců jako rezervoárů, význam členovců jako vektorů.

 

 

 

11.

Stanovení účinnosti léčby a preventivních opatření, chyby při hodnocení – praktické příklady.

 

 

 

13.

Zápočtový příklad: výpočet rizik na  modelovém příkladě a vyhodnocení dopadu do zdravotní a ekonomické sféry.