Syllabus cvičení z infekčních chorob I., II.

logolinky

Tento kurs je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republik

 

4. ročník

 

                        Praktická výuka

 

Tuberkulóza a brucelóza hospodářských zvířat -  laboratorní diagnostika, alergenodiagnostika, opatření při  nákazách.

 

Salmonelózy  a koliinfekce hospodářských zvířat – laboratorní diagnostika,  opatření při salmonelózách.

 

Mykoplazmové a chlamydiové infekce  - laboratorní diagnostika, opatření při jejich výskytu.

 

Tularémie a pseudotuberkulóza - diagnostika a diferenciální diagnostika, opatření při výskytu.

 

Toxoplazmóza  a  Q horečky: laboratorní diagnostika.  Opatření při závažných zoonózách.

 

Mykózy hospodářských zvířat – léčba, vakcinace, tlumení, opatření při mykózách.

 

Mastitidy – diagnostika mastitid a prevence

 

5. ročník

 

Praktická výuka

 

Diagnostika a diferenciální diagnostika RI a GI.  Opatření při respiračních a gastrointestinálních infekcích. Praktické zpracování ozdravovacích programy pro jednotlivá onemocnění

 

Diagnostika a diferenciální diagnostika SLAK a ostatních vesikulárních chorob. Opatření při jejich výskytu. Praktická příprava pohotovostních plánů.

 

Diagnostika a diferenciální diagnostika morů hospodářských zvířat. Návrh opatření při jejich výskytu.

 

Diagnostika a diferenciální diagnostika transmisivních spongiformních  encefalopatí. Opatření při jejich výskytu.

 

Diagnostika a diferenciální diagnostika ACH, vztekliny; parvovirové infekce. Opatření při jejich výskytu.

 

Epizootologie leukózy skotu. Vyhodnocení ozdravovacího programu od leukózy. Diferenciální diagnostika u neštovic.

 

Diagnostika a diferenciální diagnostika vybraných bakteriálních a virových infekcí ovcí a koní. Opatření při jejich výskytu.