Pedagogická činnost - Infekční choroby

Pedagogika je zaměřena na výuku a studium vybraných infekčních chorob zvířat. Výuka je zařazena do studia fakulty veterinárního lékařství a fakulty hygieny a ekologie naší univerzity a připravuje absolventa na rozpoznání zvířecích nákaz, na způsoby jejich tlumení a organizaci účinného systému prevence a v mnoha případech i na ochranu zdraví člověka přicházejícího do styku s nemocnými zvířaty nebo jejich produkty. Bezprostředně proto souvisí i s hygienou potravin
 

Pedagogická činnost - Mikrobiologie

Pedagogická činnost se soustřeďuje na výuku v oborech mikrobiologie a imunologie. Jednotlivé disciplíny se vyučují v posloupnosti od obecného základu ke klinické aplikaci. Z těchto důvodů jsou v novém curriculu řazeny předměty jako jsou veterinární mikrobiologie a klinická veterinární mikrobiologie, stejně tak jako veterinární imunologie a klinická veterinární imunologie (volitelný předmět) v určitém odstupu. Možnost rozšíření znalostí z oblasti molekulární biologie v aplikaci na mikrobiologii poskytuje studentům volitelný předmět molekulární mikrobiologie.

Výuka ve všech předmětech spočívá z hlediska rozsahu hodin zejména na praktických cvičeních.. V základních předmětech jako je veterinární mikrobiologie a veterinární imunologie se studenti seznamují s jednotlivými druhy původců, respektive obrannými mechanizmy imunitního systému. Zde se demonstrují jednak kultury původců bakteriálních a virových infekcí, ale i metody jejich diagnostiky. Komplexnější problémy jsou předmětem výuky v dalším stupni, kdy se jedná o klinické aplikace mikrobiologických metod a možnosti antimikrobiální terapie (klinická veterinární mikrobiologie). Přednášky v jednotlivých předmětech jsou omezené rozsahem neboť se vychází z předpokladu intenzivního samostudia z dostupné literatury.

Ústav mikrobiologie a imunologie zajišťuje výuku předmětů „Mikrobiologie pro farmaceuty“ a „ Imunologie pro farmaceuty“ pro studenty farmaceutické fakulty. Současně s výukou na pracovištích ústavu probíhá výuka diplomantů FaF, zejména se zaměřením na studium antimikrobiální rezistence bakterií.

Na Ústavu mikrobiologie a imunologie probíhá doktorské studium studentů DSP.- Sylaby přednášek a cvičení

- Ke stažení

- FRVŠ výukové materiály

Mikrobiologie Klinická mikrobiologie         Obecná epizootologie
Mikrobiologie pro farmaceuty Molekulární mikrobiologie   Infekční choroby I. a II.
Imunologie Klinická imunologie   Vybrané infekce psa a kočky
Imunologie pro farmaceuty Praktikum Obrazová příloha - Praktikum
z veterinární mikrobiologie
   Speciální virologie