Obecné informace

Povinný předmět ve 3. ročníku, zakončený zkouškou v 6. semestru

Rozsah:

1/1 v zimním (5.) semestru, 2/1 v letním (6.) semestru, celkový počet hodin 42 + 26 = 68

Podmínky pro udělení zápočtu:
absolvování cvičení (tolerance jedné absence)
absolvování testů a dosažení předepsaného limitu bodů

Způsob examinace:
písemný test (cca 15-20 otázek)
praktická zkouška (vyhodnocení výsledků vybraného laboratorního testu)
ústní zkouška (vyhodnocení testu + 2 otázky)

Studijní materiály:
Toman a kol.: Veterinární imunologie. (Grada, 2000, ISBN 80-7169-727-3), 416 s.
Toman: Praktická cvičení z imunologie. (VÚVeL, 2004, ISBN 80-902963-4-3), 70 s.