Spolupráce s praxí - Infekční choroby

Je zaměřena především na poradenskou činnost při tlumení nákaz, ochraně chovů před zavlečením infekčních chorob, vypracovávání vakcinačních programů, uvádění dalších poznatků získaných výzkumem do praxe a v neposlední řadě spolupráce s Radou epizootologů a Krizovým centrem SVS.
 

Spolupráce s praxí - Mikrobiologie

Odbornou náplní pracovníků ústavu je diagnostická činnost, která spočívá v diagnostickém servisu pro potřeby praktických veterinárních lékařů působících mimo školu. Součástí oddělení klinické mikrobiologie je diagnostická laboratoř a antibiotické středisko. Diagnostická laboratoř zajišťuje komplexní mikrobiologická vyšetření vzorků pocházejících z hospodářských zvířat, ale i zvířat chovaných pro zálibu. Stručně řečeno vyšetřují se vzorky získané od koní až po ryby a hmyz. Cílem této diagnostiky je pomoci kolegům působícím v terénu při stanovení přesné diagnózy původce infekce. Dále se vyšetření soustřeďuje na stanovení citlivosti a rezistence bakteriálních původců k antimikrobiálním látkám a poradenství, které je obvyklou součástí práce antibiotického střediska. Zde se ve významných případech vyšetřují i hodnoty minimálních inhibičních koncentrací antibiotik pokud je zapotřebí rozhodnout terapeutické použití antibiotika v rizikové situaci. V tomto směru je výjimečné zejména vyšetřování citlivosti původce dysenterie prasat, které je součástí mezinárodní spolupráce. Ke komplexnosti mikrobiologických vyšetření přispívá virologická a sérologická diagnostika. Z výjimečných metod diagnostiky je třeba zmínit sérologický průkaz infekcí zvířat vyvolaných bakterií L. intracellularis, dále pak průkaz prasečího cirkoviru (PCV-2) metodou RT-PCR. Mikrobiologická diagnostika v této komplexní podobě je nenahraditelnou součástí odborné činnosti učitelů, ale i výuky studentů v předmětu klinická mikrobiologie.